Dějiny národa Českého - DRUHÁ MANŽELKA ČESKÉHO KRÁLE VRATISLAVA-ADLÉTA UHERSKÁ

27. 07 2022

www.inadhled.live  Autor: Aleš Hroník

  Byla druhou manželkou prvního českého krále Vratislava I. Bohužel historické prameny o narození Adléty Uherské se liší. Snad se narodila v roce 1040, patrně v Uherském Varadíně. Jejím otcem byl uherský král Ondřej I. z rodu Arpádovců, matka kyjevská princezna Anastázie. Svatba se konala ještě předtím, než byl Vratislav zvolen po smrti svého staršího bratra Spytihněva II. knížetem.

  Kronikář Kosmas popisuje nepříliš vřelý vztah Spytihněva ke své nové švagrové. Dokonce po několika měsících Adléta raději opustila Prahu a usídlila se spolu s Vratislavem v Olomouci. Vratislavov si jistě vzpomněl na příhodu, která se odehrála taktéž v Olomouci, kdy jeho první manželku neznámého jména nechal Spytihněv v pokročilém stupni těhotenství uvěznit ve studené kobce na hradě Olomouc. Nebohá Vratislavova první manželka po několika týdnech žaláře zemřela i s čerstvě nerozeným potomkem. Tato událost vyvolala mezi bratry doslova nenávist, není tedy divu, že Vratislav hledal ochranu u svého tchána a uherského krále Ondřeje.

  Samotná svatba se odehrála na území uherského státu a podle kronikáře Kosmase nebylo nevěstě ještě ani 17. let. Byla to samozřejmě předem dohodnutá svatba. Uherský král Ondřej I. tak chtěl zpečetit mírové spojenectví s českým státem a Přemyslovci. Během pěti let se narodilo Adlétě pět dětí. Bohužel díky velké úmrtnosti v té době dnes známe jen jediného syna a nástupce krále Vratislava Břetislava II. a dceru Juditu, budoucí polskou kněžnu a manželku Vladislava I. Heřmana.

  V roce 1061 zemřel kníže Spytihěnv II. a jeho nástupcem se stal Vratislav. Vratislav ale spolu s Adlétou raději panoval z Vyšehradu, a nutno dodat, že díky tomu se Vyšehrad stal významným místem. Byl zde postaven první gotický kostel v Praze sv. Petra a Pavla. A románská rotunda sv. Martina. Celý areál byl ohrazen a stal se tak po řadu let nedobytnou pevností. Adléta byla spolu s Vratislavem nastolena jako česká kněžna v roce 1061., ale svého postavení si bohužel příliš dlouho neužila. Zemřela necelý rok po zvolení Vratislava českým knížetem 27. ledna 1062. Bylo ji teprve 22. let .

  Podle kronikáře Kosmase Adléta Uherská zemřela díky předčasnému porodu svého syna, který zemřel okamžitě po porodu. Dodnes se vedou spory, kde je druhá manželka knížete a budoucího prvního krále Vratislava pochována. Díky pozdější husitské revoluci a boji o Vyšehrad v první polovině 15. století byl zcela zničen původní kostel sv. Petra a Pavla, kde možná druhá česká manželka Vratislava Adléta byla pochována. Možné také je, že bylo její tělo převezeno na Pražský hrad do nově přebudovaného kostela sv. Víta. Tělo se ale ani tam nepodařilo najít.

 

 

 

 

vesovým zkratkám

Speciály

Tipy