Dějiny národa Českého - DRUHÉ KRÁLOVSTVÍ A VLADISLAV II. PŘEMYSLOVEC KRÁL ČESKÝ

13. 08 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník.

  Vladislav žil před nástupem na knížecí stolec v ústraní. A tak se čeští šlechtici, kteří ho povolali na trůn, domnívali, že budou mít možnost nového panovníka ovládat. Vladislav II. však ukázal, že je nejen schopen vládnout bez rady a pomoci šlechty, ale je i dostatečně rázný.

  Šlechtici posléze ze strachu pomýšleli na změnu na knížecím stolci, vyhlédli si Konráda Znojemského do boje proti Vladislavovi, snad jen několik málo věrných stálo na straně Vladislava, mimo jiné i biskup Jindřich Zdík (zřejmě syn kronikáře Kosmy). Konrád Znojemský vytáhl s vojskem do Čech a u Vysoké na Čáslavsku došlo de 25. dubna L.P. 1142 k bitvě, v níž byl český kníže poražen. Vladislav II. se pak obrátil na německého císaře Konráda III. z rodu Štaufů a s jeho početnou vojenskou pomocí se vypravil ku Praze, která byla obležena vojskem Konráda Znojemského. Vladislav udeřil na nepřátele své a vyhnal je z Čech.

  Vladislav II. se na oplátku L.P. 1147 připojil se svým vojskem do druhé křížové výpravy do Svaté země, ale do cíle vůbec nedorazil.   Za jeho nepřítomnosti došlo znovu k pokusu o jeho svržení z trůnu. Moci se chtěl ujmout Soběslav, syn zemřelého knížete Soběslava I. Pokus však skončil neúspěchem.

 Mezi tím se vlády v německé říši ujal budoucí slavný císař Friedrich I. zvaný též Barbarossa. Netrvalo dlouho a český kníže se s ním dostal hned na počátku do sporu, neboť německý panovník se protiprávně zmocnil Horní Lužice, která patřila k Čechám. Spor však byl kupodivu ukončen bez bojů. Vladislav II. naopak pomohl císaři v bojích v severní Itálii, konkrétně v Miláně, kde s českým vojskem čítajícím zhruba na 12 tisíc bojovníků a na vlastní útraty přímo Milánské rozdrtil. Za tuto velkou pomoc získal Vladislav II. od císaře Friedricha Barbarossy královskou hodnost. A tak nový český král pod jménem Vladislav I. byl 11. ledna L.P. 1158 slavnostně korunován v bazilice sv. Víta a spolu s ním i jeho milovaná choť královna Judita Durinská.

  České království se proslavilo svými válečnými činy i daleko ze hranicemi, ale spory uvnitř Přemyslovců se opět doma vyhrotily. Samotný král Vladislav II. chtěl zabránit vzpourám v zemi a snažil se založit nástupnictví podle prvorozenství, nenašel však pochopení u členů rozvětveného přemyslovského rodu, ani u zemské šlechty. A tak se druhý český král Vladislav II. L.P. 1172 rozhodl vzdát vlády ve prospěch nejstaršího syna Bedřicha. Zbytek života chtěl Vladislav strávit v ústraní Strahovského kláštera, který sám založil pro premonstrátský řád. Ale nakonec po krátkém čase odešel z kláštera do ciziny, konkrétně do Míšně a L.P. 1174 zemřel. Pochován je v klášteře na Strahově.

  Po jeho smrti se dostala česká země znovu na samotné dno, které vyřešil až budoucí slavný král Přemysl I. Otakar.

Na obrázku : Slavná bitva u Milána L.P. 1158.

 

Speciály

Tipy