Dějiny národa Českého - EDVARD BENEŠ-BENEŠŮV BOJ V EXILU

29. 12 2021

 www.inadhled.cz    Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

  Již v den okupace českých zemí, 15. září 1939, zaslal exprezident ČSR dr. Edvard Beneš, který v té době pobýval v USA jako soukromá osoba, telegramy prezidentu USA a premiérovi Velké Británie, ve kterých protestoval proti německému obsazení Čech a Moravy. Zároveň jim sdělil, že vstupuje zpět do politického života a zahajuje akci k obnovení samostatného Československa.
  Počáteční kroky československé zahraniční akce byly usnadněny skutečností, že západní velmoci, Francie, Velká Británie a USA, stejně jako SSSR a několik menších států, neuznaly právoplatnost zřízení Protektorátu Čechy a Morava ani samostatného slovenského státu a na jejich území nadále působily zastupitelské úřady Česko-Slovenské republiky. Tyto úřady organizovaly první protestní akci proti německé okupaci a formovaly se kolem nich skupiny československých emigrantů, politiků, vojáků i prostých občanů, kteří raději odešli do exilu, aby se zapojili do boje za obnovu společného státu Čechů a Slováků, který byl pracně vybudován TGM LP. 1918.

Již na samém počátku došlo ke střetu dvou koncepcí československé zahraniční akce. První koncepce vycházela z předpokladu, že československé zastupitelské úřady představují z hlediska mezinárodního práva kontinuitu samostatného československého státu, a jejich vedoucí jsou proto oprávněni stát v čele zahraniční akce, usilující o jeho obnovu. Zastánce této koncepce byl zejména československý vyslanec v Paříži dr. Štefan Osuský (Slovák), který měl velmi dobré kontakty a postavení ve francouzských politických kruzích.

  Představitelem druhé koncepce byl dr. Edvard Beneš (exprezident), který vycházel z předpokladu, že německá okupace českých zemí prakticky anulovala mnichovskou dohodu, která byla ´podepsána bez účasti českých státníků či samotného prezidenta ČSR Beneše. Jeho koncepce byla zpočátku odmítnuta francouzskou, ale i britskou vládou, a prosadila se až v průběhu války. Hodně tomu napomohl i ten fakt, že byl na našem území a československými letci zabit nacistický fanatik a šéf protektorátu Reinhard Heydrich.

  16. května 1945 se konečně po osvobození navrátil prezident dr. Edvard Beneš do Prahy. Těsně po osvobození byla obnovena samostatná Československá republika. Na základě smlouvy z 19. června byla Podkarpatská Rus připojena k SSSR. 24. října 1945 podepsal prezident dr. Edvard Beneš znárodňovací dekrety. Hned 1, listopadu byla zavedena nová československá koruna. Jenže tato sláva a naděje na svobodu a demokracii v naši zemi bohužel netrvala příliš dlouho.

  Druhý československý prezident Edvard Beneš mezitím v této napjaté situaci, kdy se k moci šplhala další totalita, tentokrát vedená z východu, 3. září 1948 v Sezimově Ústí zemřel, Stačil ještě před svou smrtí abdikovat na úřad prezidenta republiky dne 7. června 1948 a na jeho místo nastoupil největší zločinec v historii prezidentů Klement Gottwald. dr. Edvard Beneš je dodnes pochován v Sezimově Ústí spolu se svou manželkou Hanou Benešovou.

Speciály

Tipy