Dějiny národa Českého - FRANTIŠEK FERDINAND d ESTE A ŽOFIE CHOTKOVÁ-KRÁSNÁ ROMANCE

29. 11 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

   Skandální milostný příběh následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Žofie Chotkové bývá dodnes interpretován jako osobní vzpoura muže, jenž se jako jeden s mála rakouských arcivévodů dokázal vzepřít autoritě vládnoucího habsburského panovníka Františka Josefa I.

  František Ferdinand d´Este se narodil 18. prosince L.P. 1863 a Žofie Chotková 1. března L.P. 1868.
Oba navzdory opozici císaře i dalších členů habsburské rodiny, kteří si arcivévodův svazek s chudou hraběnkou nepřáli, sňatek uskutečnili. František Ferdinand si do lásky nenechal mluvit a svůj svazek s krásnou Žofií prosadil i za cenu, že byl zvláštní smlouvou donucen potvrdit, že žádný z jeho potomků narozený z tohoto manželství nebude mít nikdy nárok na rakouský trůn.

  To byla cena, kterou za svou lásku byl František Ferdinand ochoten zaplatit. František Ferdinand d´Este byl jeden z nejbohatších mužů své doby, na to ale nedbal, mnohem důležitější pro něj bylo prožít svůj život po boku vyvolené ženy, možná jediné bytosti, s níž si doopravdy rozuměl.

  Na císařském dvoře ve Vídni to byl tenkrát obrovský skandál, potvrzený i tím, že se téměř nikdo z členů habsburské rodiny nezúčastnil jejich svatby, která se uskutečnila 1. července L.P. 1900 v Zákupech. Pýcha, předsudky a konzervativní způsob myšlení habsburské rodiny se dokonce nezměnil ani poté, co oba v létě L.P. 1914 dostihla v Sarajevu násilná smrt, která se stala jednou z bezprostředních příčin vypuknutí první světové války.

  S hraběnkou Žofií Chotkovou se rakouský následník a arcivévoda František Ferdinand d´Este seznámil L.P. 1894 v romantické Praze na jednom z krásných plesů pořádaných pod patronací českého místodržitelství, kde se scházela především česká aristokracie. Žofie arcivévodu údajně upoutala svou krásně štíhlou postavou v bílých šatech, tehdy mladý František Ferdinand se do ní okamžitě zamiloval-dalo by se říci, že to byla láska na první pohled. Celé čtyři roky se Františku Ferdinandovi svou lásku k Žofii Chotkové dařilo utajit. Hodně času trávil na svých statcích v Chlumu nad Cidlinou a na krásném romantickém zámku Konopiště, kde se s hraběnkou Chotkovou vídal. Dokonce ji psal korespondenci i pod cizím jménem. Vše ale bylo prozrazeno a šok, který na vídeňském dvoře zavládl, nebral konce.

  Romantická láska obou partnerů trvala až do osudného roku 1914. Spolu měli tři děti: Maxmiliána, Žofii a Ernsta. Příběh velké lásky Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Chotkové však nikdy nebyl zapomenut, byl příkladem pro mnohé šlechtice a jejich chudé vyvolené.

Speciály

Tipy