Dějiny národa Českého - HROB PRVNÍHO ČESKÉHO KNÍŽETE BOŘIVOJE A CO SE SKRÝVÁ POD KATEDRÁLOU SV. VÍTA

23. 02 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Byl první historicky doložený panovník Čech jménem Bořivoj pohřben pod dnešní katedrálou sv. Víta?
A kde jsou vlastně pohřbeni někteří Přemyslovští panovníci?

  LP. 1911 objevil architekt Kamil Hilbert, který tehdy řídil dostavbu chrámu sv. Víta v Praze, při stavebně archeologickém průzkumu základu někdejší rotundy dva neznámé hroby, označené K1 a K2. Ze zprávy, kterou Hilbert o nálezu sepsal, vyplývá, že oba hroby byly překryty souvislou dlažbou rotundy založené knížetem Václavem. Z toho by tedy vyplývalo, že jsou jistě starší než sama katedrála. Podle archeologů dokonce svatý kníže Václav úmyslně založil svatyni nad těmito dvěma hroby. Znamenalo by to, že zde byly pochovány velice významné osoby, a je jisté, že to jsou příslušníci přemyslovského rodu. Ale otázkou je, kteří to jsou!

  Jistě by se mohlo jednat o prvního historicky doloženého knížete Bořivoje, který ve staroslověnském jazyce nazýván byl Gorevoj, a patrně o jeho manželku a první českou světici Ludmilu, označované jako Fuit in provincia Bohemorum, tedy stalo se v zemi české.

  V hrobu označeným jako K1 byl podle antropologického zjištění pochován muž ve věku 35 až 40 let, a je tedy podle profesora Emanuela Vlčka patrné, že se jistě jednalo o knížete Bořivoje. A žena, které bylo něco málo kolem 55 let.   Oba mrtví byli uloženi do hrobu před vchodem do kaple dlouho po smrti Václavově, mozaika byla nad těmito hroby porušena, nevím však, s kterou dobou byly oba hroby současné. Také další historici a antropologové v současné době, nepopírají, že hrob K1 s pozůstatky muže mohou být knížete Bořivoje. Ale opravdový důkaz pochopitelně chybí.

  Zajímavé je, že kníže Bořivoj, který zesnul více jak dvacet let před stavbou rotundy sv. Víta, se stejně tak, jako jeho manželka Ludmila, ocitli právě ve Václavem dostavěné rotundě, a ne v kostele, který založil jejich syn Vratislav I., tedy kostel a pozdější klášter sv. Jiří. Patrně kníže sv. Václav přenesl těla obou svých předchůdců tak, aby byla nově vybudovaná rotunda spojena s přemyslovským rodem. Na tuto tradici pak navázal po pěti stech letech i Karel IV. při budování katedrály.

  Dalším záhadným objevem Kamila Hilberta bylo tělo, které podle antropologa Emanuela Vlčka patřilo velkomoravskému panovníkovi Svatoplukovi, který byl ale ve své době, tedy těsně po své smrti, pochován údajně v Sadech u Uherského Hradiště. Znamená to tedy, že na něčí příkaz bylo tělo tohoto moravského knížete přeneseno do Prahy, a uloženo do chrámu sv. Víta. A tak je tedy otázkou, kdo všechno vlastně v katedrále sv. Víta nebo pod ní odpočívá věčným spánkem. Katedrála je nezáhadnější a nejtajemnější budova nejen v českých zemích, ale patrně v celé Evropě. Bude trvat ještě mnoho let, než se opravdu dozvíme, kdo je zde vlastně pochován. 

Na obrázcích: Kníže Bořivoj I. a krypta pod chrámem sv. Víta na pražském hradě.

Speciály

Tipy