Dějiny národa Českého - HROB SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO V KATEDRÁLE SVATÉHO VÍTA V PRAZE

15. 10 2021

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník

 Když před více jak dvěma sty lety byl prohlášen Jan Nepomucký za svatého, to tehdy bylo v Českém království radosti! Vždyť se tak stalo v době, kdy vše, co bylo české, bylo deptáno v prach jak ten český lid, který cizáci chtěli poněmčit a vzít mu jeho krásný slovanský jazyk, taktéž i jeho největší práva a svobod. Jako bychom se  dnes nepotýkali s podobným problémem. A pojednou prohlásili v Římě za svatého českého člověka, jehož čest a sláva rozlétala se po celém světě, jak dokazují četné chrámy, obrazy a sochy svatojánské, a nimiž se dodnes setkáváme i v daleké cizině.

  Proto nemohl u nás zůstat zapomenut ani světcův hrob, který už L.P. 1733-1736 byl vyzdoben z dobrovolných darů s takovou nádherou, že se stal jedním z nejkrásnějších a nejslavnějších hrobů ve střední Evropě. Náčrtek k tomuto náhrobku vytvořil dvorní stavitel Josef Fischer z Erlachu, stříbrné sochy, rakev pro světcovy ostatky, které nesou dva velící andělé, a jiné ozdoby ze stříbra zhotovil vídeňský zlatník Josef Seitz L.P. 1750. Celý hrob je obklopen vkusným mramorovým zábradlím, na němž čtyři stříbrné sochy představují ctnost svatého Jana Nepomuckého, to dal pořídit tehdejší světící biskup Jiří Chřepický z Modlišovic. Kromě toho je vyzdobeno zábradlí bronzovými a bohatě zlacenými obrazy a jinými okrasami.

  Vrchol celé té nádhery tvoří socha světcova v pokleku na rakvi s křížem v ruce. Hlava svatého Jana Nepomuckého je ozdobena jednou zlatou větší hvězdou a pěti menšími hvězdami. Uvnitř stříbrné rakve se nachází jiná rakev křišťálová, zdobená zlatem a četnými drahokamy, a v ní odpočívají ostatky svatého Jana Nepomuckého.

  L.P. 1771 přibyli na zábradlí ještě čtyři stříbrný andělé, které krásně zhotovil malostranský zlatnický mistr Ignác Novák. Váha všeho stříbra tak obnáší 37 kilogramů. Na všech čtyřech stranách hrobu svatého Jana Nepomuckého viselo v 18. století 130 stříbrných lamp a tři zlaté, z nichž však 100 lamp muselo být odevzdáno ve 20. století státu, který je bohužel prodal nenávratně pryč. A tak tu zpravidla o svatojánských slavnostech visí jen 27 stříbrných lamp a jedna zlatá. Tato krása je dodnes k vidění v chrámu sv. Víta, ale bohužel ne v původní podobě, kterou z darů financoval český lid v době svatořečení Jana Nepomuckého, tedy L.P. 1729.

Speciály

Tipy