Dějiny národa Českého - HUSITSKÁ HYMNA (CHORÁL)-KTOŽ JSŮ BOŽÍ BOJOVNÍCI

10. 10 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Tuto slavnou píseň, která vždy zazněla po vyhrané bitvě dnes už sotva kdo zná (bohužel) v úplné textaci, ačkoli by si to i dnes jistě zasloužila. Jistě si každý všiml, jak v pojetí smyslu je píseň totožná s posláním Žižkova slavného vojenského řádu. Já Vám ji dnes přátelé české historie připomenu, tedy alespoň její text. Tedy v originálním textu staročeštiny.

Ktož jsů boží bojovníci a zákona jeho.
prostež od boha pomoci
a důfajte v něho,
že konečné zvítězíme.

Kristus vám za škody stojí,
stokrát více slibuje,
pakli kdo proň život složí,
věčný mít bude,
blaze každému, kdo na pravdě sejde

Tenť pán velí se nebáti,
záhubců tělesných,
veliť i život sloužiti
pro lásku svých bližních.

Protož střelci, kopiníci
řádu rytířského
sudličníci a cepníci
lidu rozličného
pomnětež všichni na Pána štědrého.

Nepřátel se nelekejte
na množství nehleďte,
Pána svého v srdci mějte,
proň a s ním bojujte
a před nepřáteli neutíkejte.

Dávno Čechové říkali
a přísloví měli,
že podle dobrého pána
dobrá jízda bývá.

Heslo všichni pamatujte,
kteréž vám vydáno,
svých hejtmanů pozorujte
retuj druh druhého
hlediž a drž se každý šiku svého.

Za Prokopa Holého měl husitský chorál ještě své pokračování. Bohužel se nedochoval do dnešní doby celý, tak alespoň jeho krátkou část.

Vy pakosti a drabanti
na duše pomněte,
pro lakomství a loupeže
životu netraťte
a na kořistech se netastavujte

A s tím vesele křikněte,
řkůce: Na ně, Hr na ně!
Zbraň svou rukama chutnejte,
Bůh pán náš! křikněte.

Speciály

Tipy