Dějiny národa Českého - JAK SE ŽILO ZA KRÁLE VÁCLAVA I. PŘEMYSLOVCE

27. 12 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

   Pokusím se vám přiblížit, jak se žilo v době českého krále Václava I. a jak se měnil nejen on sám, ale i česká šlechta a měšťanstvo.

  Václav I. byl panovníkem rázným a velice schopným. Vyznal se v rytířských ctnostích, zajímal se o umění, miloval lov. při němž ale také přišel o jedno oko. Na svém dvoře zavedl po vzoru západních zemí nové rytířské mravy včetně turnajů. Sám byl vychováván podle německého stylu, a tak se na jeho dvoře hodně rozvíjela německá dvorská kultura.

  I Praha v jeho době měnila tvář. Staré Město bylo v jeho době obehnáno hradbami a po vzoru Prahy se začala ohrazovat i venkovská podhradí a jiná města v naši zemi. Šlechta si místo tvrzí začala stavět doslova honosné nedobytné hrady. Podobně jako na dvoře krále Václava I. začali někteří čeští páni spíše používat německý jazyk a novým hradům dávali i německá jména, a také podle nich pojmenovávali i sami sebe. Z Vítkovců se rázem stali páni z Rožmberka, z Buziců páni z Hazmberka, či z Markvarticů páni z Lemberka a mnoho jiných.

  Do země přicházely také nové duchovní řády, zejména žebraví mniši dominikáni a františkáni, kteří přinášeli jiné mravy a zvyky. Jediným řádem domácího původu byli v té době křížovníci s červenou hvězdou. Tento řád vznikl ze špitálního bratrstva při kostele sv. Haštala v Praze a u jeho zrodu stála sestra Václava I. Anežka Přemyslovna. pozdější sv. Anežka Česká.

  Za vlády krále Václava I. sice došlo v zemi k mnoha změnám, svůj počátek však měly již za jeho slavného otce Přemysla Otakara I. Na jeho dvoře a mezi šlechtou se začal rozmáhat velký přepych, ušlechtilé zábavy nahradila velká prostopášnost, místo prostého oděvu se staly oblíbené ozdobné pancíře a aksamitové sukně, šaty s perlami a drahým kamením. Král Václav I. byl českým pánům v tomto směru velkým vzorem. Všechen ten přepych stál mnoho peněz, a tak král Václav často zastavoval korunní jmění.

  Mezi přední oblíbence královského dvora patřil německý rytíř Ojíř z Friedberka, který měl zřejmě na starosti turnaje, dvorní zábavu a hlavně králem milované lovy divoké zvěře. Ojíř však nezapomínal hlavně na sebe a hojně se obohacoval. Autor Dalimilovy kroniky Václavovi často vyčítal, že díky jeho zálibě v turnajích vnesl do země bídu. Zkrátka v době krále Václava I. byl život sice velmi lákavý a zábavný, ale také velmi drahý. V tomto ohledu pokračoval i Václavův syn a budoucí český král Přemysl Otakar II.

Na obrázku: Král Václav I. a ukázka rytířského turnaje.

Speciály

Tipy