Dějiny národa Českého - JOHANA KASTILSKÁ (ŠÍLENÁ),1.díl

9. 01 2022

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Sexuálně náruživá princezna.

Johana Kastilská též zvaná "šílená" se narodila 6. listopadu LP. 1479 v Toledu. Byla třetím dítětem Ferdinanda II. Aragonského a krásné, ale poněkud nevyrovnané Isabely Kastilské. Později byla taktéž matkou budoucího českého krále Ferdinanda I. Habsburského. O dětství Johany se toho příliš neví. Prý dokonale ovládala latinu a uměla hrát na akustickou kytaru, byla spíše uzavřená a velmi romantická osoba. LP. 1495 byl rodiči dohodnut sňatek s jediným synem habsburského císaře Maxmiliána I. arcivévodou a flanderským hrabětem Filipem I. Sličným. Šestnáctiletá Johana odplula za svým snoubencem, s nímž se v říjnu LP. 1496 konečně setkala, a na první pohled jím byla zcela okouzlena. I Filipovi se nevěsta moc zalíbila, a tak se již na druhý den chystala svatba. Vypadalo to, že jsou dokonalý manželský pár, a zřejmě tomu tak i bylo.

  První prožité milostně zkušenosti s manželem Johanu zcela ovládly a záhy se šuškalo o tom, že Filipova manželka Johana Kastilská je doslova posedlá sexem. Zároveň prý není schopná Filipovi v čemkoli odporovat a je na něm hodně závislá. Dokonce Filipa nějaký čas bavilo svou manželku sledovat, jak plní všechna jeho přání, ale po čase začal hledat rozptýlení u jiných žen, většinou pochybných pověstí. Často se prý choval k Johaně jako vyložený tyran, dokonce ji cenzuroval dopisy, které ji posílali její rodiče ze slunného Španělska.

  Během devíti let Johana porodila šest dětí (dva synx a čtyři dcery). Početným potomstvem chtěla Johana zachránit manželství, které bylo v troskách, ale pravděpodobně i sám Filip vítal manželčina těhotenství v naději, že se tím oslabí její až příliš velký sexuální apetit, kterým ho neustále Johana obtěžovala. Sám dokonce veřejně prohlašoval, že manželství s Johanou Kastilskou je pro něho nesnesitelné a začal o ni rozhlašovat, že není zcela normální, zkrátka že je šílená. LP. 1501 se manželský pár odebral do Španělska, jak ho o to neustále Johana žádala. Snad doufal, že změnou prostředí se jeho sexuchtivá manželka také změní. Ponechal ji na španělském dvoře u její matky a sám se rychle vrátil do Flander. Jenže psychicky labilní matka Isabela často propadala melancholii, a to na Johanu působilo zcela děsivě, dokonce ji radila, aby se svým tyranským manželem nebyla. Takže se sama raději vrátila nazpět za svým mužem. Jenže rána osudu přišla, jen co doplula domu.

  LP. 1504 zemřela po delší nemoci Johanina matka Isabela a Johana se tak stlala jedinou dědičkou kastilského trůnu. V té době už byla na manželově dvoře zcela izolována a nesměla se nikde volně pohybovat. To jen znásobovalo její psychické problémy, zvláště když ji odňali její malé děti, o které se staraly chůvy, neboť Filip tvrdil, že by jim mohla v návalu šílenství sama dokonce ublížit, zkrátka udělal z ní vyloženého blázna, aby měl od jejího stylu života sám klid. Konec první části.

Na obrázcích: Johana Kastilská (šílená) a Filip I. Sličný.

Speciály

Tipy