Dějiny národa Českého - KAREL HYNEK MÁCHA

19. 11 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Karel Hynek Mácha nesporně patří k předním osobnostem českého obrozeneckého básnictví první poloviny 19. století. Ale kdo ví, jak by se utvářel životní osud tohoto nadějného básníka a spisovatele, kdyby nezemřel tak záhy, těsně před svou oslavou šestadvacátých narozenin. Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu L.P. 1810 v Praze na Malé Straně. I přes své mládí se však stal nesmrtelným a ptám-li se dnes, jak je to možné a co během své krátké životní pouti v běhu času vykonal, aby stanul na výsluní jako jeden z největších českých básníků, odpověď je jediná. Není snad proslulejší básně v naši literární historii, než byl jeho Máj. Právě toto dílo mu vyneslo slávu, a to plným právem.

  Karel Hynek Mácha svým Májem dokázal oslovovat celé následující generace, ačkoli v jeho době bylo toto zamilované dílo předmětem pobouřené kritiky. Mácha stojí jako revolucionář, který měl odvahu postavit se proti dosavadní básnické tradici české a proti soudobému literárnímu vkusu, stejně jako se odvážil otevřít k nám cestu romantismu. Jedním z prvních kritiků Máchova Máje byl český dramatik, herec a režisér Josef Kajetán Tyl, který se s Máchou dokonce rozešel ve zlém, patrně se jednalo o roztržku kvůli odlišným názorům na českou literaturu, která podle Máchy nesplňovala kritérium "světovosti" a stálým omíláním hlavně vlasteneckých motivů, spěla prý až k určité strnulosti.

  Nutno také napsat, že Karel Hynek Mácha byl zřejmě velmi pohledný a přitažlivý muž aristokratického zjevu. Soudím tedy, že se ve své době líbil ženám, ačkoli se o jeho milenkách až na Lori Šomkovou neví mnoho. Největším přítelem Karla Hynka Máchy kromě básní byl také pozdější zrádce národa Karel Sabina, který o něm napsal, že se Máchovi v jeho životě především protivila doba ve které žil. Chtěl něco v životě sám dosáhnout, ale zatuchlý metternichovský absolutismus, lidské předsudky i fakt, že pocházel z nemajetné rodiny, mu nedávali příliš mnoho perspektiv. Alespoň si to myslel.

  Karel Hynek Mácha, jak již jsem zmínil měl milenku, jak by se dnes řeklo přítelkyni, se kterou se ale nikdy neoženil, přesto s ní měl syna Ludvíka, který se narodil patrně L.P. 1836. Tedy těsně před Máchovou smrtí. Je pravda, že rodina jeho milenky Lori mu měla velmi za zlé, že si jejich již těhotnou dceru nikdy nevzal, ale bohužel musím dodat, že už to ani nestačil. Zemřel 6. listopadu L.P. 1836 v Litoměřicích patrně na choleru.

  Co napsat závěrem: Karel Hynek Mácha byl velmi nevyrovnaný až psychicky nemocný muž, nešlo sice o psychopata, ale spíše o podivína. Nám zde ale zanechal perlu české básnické literatury, která se dodnes připomíná hlavně s příchodem kalendářního měsíce května. Byl první Máj, byl lásky čas,....

 

Speciály

Tipy