Dějiny národa Českého - KAREL IV. V SOUKROMÍ

24. 04 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

Soukromý život císaře a krále Karla IV zachycený v jeho  autobiografické knize ŽIVOT KARLA IV.

  Nejužší okruh lidí kolem Karla IV. tvořili ti, kdo se starali o jeho zdraví, pohodu a rozptýlení. Hlavně lékaři, lékárníci, kaplani a zejména jeho děti. Společnost mu často dělal dvorní blázen, ale také stráž, která ho chránila. Miloval psy a koně, také samozřejmě své po sobě jdoucí čtyři manželky.. Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Eliška Svídnická a Eliška Pomořanská.

  Častými hosty u stolu bývali členové jeho rady a další dvořané, kterých nebylo zrovna málo. O obveselení se starali pečlivě vybraní hudebníci, jak sám císař píše, miloval jsem hlavně zvuk lesního rohu. Na císařském dvoře byli často různí řemeslníci, ale také hodináři, kterých si osobně vážil, což dokládá užívání stolních hodin. Karel IV měl až sto čtrnáct služebníků. Často na jeho dvoře byla královna, která se účastnila i politických jednání a hostin. Královna často provázela Karla IV. na cestách, o její volný čas se staraly dvorní dámy, které si většinou přivezla z rodné země sama.

  V palácích a hradech nebylo příliš útulno. Proto bývaly velké obývací místnosti rozdělovány na několik menších částí přepážkami z pestrých látek. V jedné soukromé komnatě Hradu se vytvořil prostor pro přípravu jídla, v další místnost pro stolování, v jiné části se společnost věnovala rozhovorům, zábavám nebo společenským hrám.

  Asi největší místností byla Karlova ložnice, kde taktéž byla oblékárna a koupelna středověké doby. Už tehdy se říkávalo, že ani francouzský král neměl takový luxus jako Karel IV v Českém království a hlavně v Praze a posléze i na hradě Karlštejn. Asi si dnes neumíme představit komfort ve studeném středověkém hradu či paláci,ale věřím, že to jistě mělo své kouzlo.

Speciály

Tipy