Dějiny národa Českého - KNÍŽE SVATOPLUK OLOMOUCKÝ

6. 04 2022

www.inadhled.live  Autor: Aleš Hroník

  Datum narození knížete Svatopluka Olomouckého neznáme. Mimochodem, je to druhý panovník na českém knížecím stolci, který pocházel z moravské větve Přemyslovců. Na knížecí stolec v Praze se dostal pomocí intrik a patrně podplácení hlavně velké části českých pánů a předáků, a také i jejich pomocí vyhnal z Prahy vládnoucího knížete Bořivoje II.

  Během svého krátkého působení (vládl od LP 1107 do LP 1109) na knížecím stolci stihl věc doslova nevídanou, a to když nechal vyvraždit do té doby nejsilnější šlechtický rod možná ve Střední Evropě -  Vršovce. Jejich hromadná poprava se odehrála na návrší Petra v Praze, dnes známé jako Petřín.
Ironií bylo, že on sám byl poté zavražděn několik metrů od Petřína jedním z Vršovců, který před jeho řáděním utekl.

  Jeho krátké panování ale začalo ještě předtím, než sám usedl na knížecí stolec, a to tím, že se LP 1103 zúčastnil válečného tažení do Polska proti nenáviděnému Boleslavovi III. zvanému Křivoústý. Šlo ale spíše o získání velké válečné kořisti, a to až 1000 hřiven stříbra, což je odhadem 25 tun stříbra. I tato suma byla později svárem bojů mezi Bořivojem II a Svatoplukem Olomouckým. Kníže Svatopluk jak jsem již napsal byl zavražděn 21. září 1109. Pohřben je dodnes v klášteře v Kladrubech

Speciály

Tipy