Dějiny národa Českého - KNÍŽE VÁCLAV A BOLESLAV I. BRATROVRAH

18. 03 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Kníže Václav byl považován za statečného panovníka své doby, několikrát se na ochranu napadené země postavil do čela českého vojska. Porazil například i kouřimského vládce Radslava, který nakonec uznal Václavovu svrchovanost. Střetnutí s Němci však dopadlo jinak. L.P. 929. vtrhli do Čech s vojskem německý král Jindřich I. Ptáčník. a bavorský vévoda Arnulf. Václav se pod vojenským tlakem německému králi podrobil a zavázal se platit pravidelný tribut (poplatek). Formální nezávislost na německé říši se mu však podařilo udržet.

  O Václavovu mladším bratru Boleslavovi se tradovalo, že měl zcela jinou povahu-ráznou a prudkou. To se prý ukázalo při stavbě jeho nového hradu Boleslav. Chtěl mít hrad zděný, ne po staroslovansku dřevěný. S tím však nesouhlasili představitelé Pšovanů, jejichž byl správcem, a tak rozhněvaný Boleslav nejvzpurnějšímu z nich sťal hlavu. Boleslav měla také i jiné názory na politiku vůči německé říši i na otázky náboženské, podobná stanoviska zastávali i někteří čeští páni a zemani. Vyřešením těchto rozporů se mělo stát odstranění knížete Václava.

  Podle legendy pozval Boleslav na základě dohody s nespokojenými českými pány knížete Václava na posvícenskou slavnost v neděli 28 září L.P. 935. (někde se ale uvádí pondělí 28. září 929). Václav přijel se svou družinou do Staré Boleslavi. Po bohoslužbě konané na počest sv. Kosmy a Damiána, se chtěl vrátit do Prahy, ale Boleslav ho žádal, aby zůstal ještě na hody přes noc. Při veselí kdosi knížete Václava varoval, že mu bratr ukládá o život, ale on tomu nevěřil.

  Druhý den ráno, když šel Václav podle svého zvyku na jitřní mši, potkal ve vratech svého bratra Boleslava. Pozdravil jej a pochválil včerejší večer. "Dnes tě chci lépe častovat" odpověděl Boleslav a ťal po něm mečem. Václav, který byl silnější než bratr, ho povalil na zem. " To ti bůh odpust bratře". V tom však přiskočil jeden ze spiklenců a sekl knížete Václava do ruky, Václav se dal na útěk, ale u chrámových dveří ho však přepadli Boleslavovi sluhové Česta, Týra a Hněvsa. Mnoha ranami srazili knížete k zemi a Hněvsa ho ještě k dokonání všemu probodl mečem. Rána byla patrně smrtelná. A tady by mohl celý příběh končit, ale s knížete Václava se takřka přes noc stal národní světec a věčný vévoda, který ochraňuje České země.

 

Speciály

Tipy