Dějiny národa Českého - KORUNA ČESKÝCH KRÁLŮ (SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA)

1. 08 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   V době knížecích Přemyslovců byl panovník na knížecí stolec takzvaně nastolen. Byla mu dána na hlavu knížecí čapka, která je podle legendy již od Přemysla Oráče, mošna a lýkové střevíce. Kníže byl posléze posazen na kamenný stolec a lid provolal staročesky tři krát Krleš. To se ale změnilo v době, kdy byl uveden do funkce Přemysl I. Otakar. On sám byl již korunován královskou korunou, jako symbol moci mu bylo dáno jablko a žezlo. Královská koruna z doby přemyslovské se nám již nedochovala, což je velká škoda. Mladý Lucemburk Karel si před svou vlastní korunovací nechal zhotovit novou královskou korunu, žezlo a jablko. Do dnešní doby se nám dochovala už jen královská koruna, která Karlem IV. byla nazvána Svatováclavská, jako pocta knížeti a světci Václavovi z rodu Přemyslovců. Karel IV. se od začátku své vlády k přemyslovskému odkazu hrdě hlásil.

  Královská koruna byla zhotoven někdy mezi léty 1345 až 1347. On sám byl na českého krále korunován 2. září 1347. Koruna je s 22 karátového zlata. Přímo do koruny bylo vsazeno přes třicet zelených smaragdů a rubínů, červený a modrý kámen, který je podle všeho největším diamantem na světě. Kolem dokola je posázena 96 perlami o průměru 5. cm. Přímo do kříže, který je nad čelenkou, byl vsazen trn Kristovi koruny. V samotném kříži je latinský nápis (HIC EST SPINA DE CORONA DOMINI). Český překlad zní ( Toto je trn z koruny Páně). Svatováclavská koruna byla uložena nad kaplí sv. Václava v Katedrále sv. Víta.

  Aby Karel IV. zachoval přemyslovský odkaz, tak po staletí spočívala na lebce knížete a světce Václava. Aby Karel IV. pojistil nedotknutelnost koruny, opatřil si u papeže Klementa VI. bulu k její ochraně. Dále sepsal listinu, kde bylo přímo zmíněno, že každý český král, který bude korunován, zaplatí 25 hřiven stříbra a ještě ten den korunu vrátí na hlavu svatého Václava do kaple. Karel IV. byl vlastně první, který si tuto vzácnost nasadil na hlavu, právě při jeho korunovaci v katedrále sv. Víta.

  Svatováclavská koruna je dodnes jako nejcennější klenot střežena v Katedrále sv Víta. Její hodnota je těžko vyčíslitelná. Na počátku 20. století byla ohodnocena na více jak 10. mil československých korun. Je to vlastně symbol české státnosti, stejně jako lebka a meč knížete svatého Václava. V dnešní době se korunovační klenoty vystavují pro veřejnost u příležitosti zvolení hlavy státu. Opatřena je sedmero zámky. Klíče jsou u nejdůležitějších představitelů českého státu, ten poslední má arcibiskup pražský.

Speciály

Tipy