Dějiny národa Českého - KRÁL CIZINEC

6. 06 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Český a titulární polský král hrabě Jan Lucemburský se narodil 10. srpna LP 1296. Byl prvním ze čtyř Lucemburků na našem trůně. Jeho vláda trvala 36 let od L.P. 1310 do jeho tragické smrti v bitvě u Kresčaku 26. srpna L.P. 1346.

  Byl synem římského krále Jindřicha VII., a Markéty Brabantské. Král Jan v Čechám dostal velmi trefnou přezdívku "toulavý král", na druhou stranu to byl impozantní rytíř, který snad nechyběl na žádném turnaji či v bitvě. S českým prostředím se nikdy nesžil, i přesto, že měl za manželku hrdou Elišku Přemyslovnu, dceru velkého a bohatého českého krále Václava II.

  Často král Jan přenechával vládu do rukou české šlechty, zejména pánu z Lipé, což ho později málem stálo trůn. Na druhé straně však nesporně prospěl váze české koruny na mezinárodním poli. Dosti zvýšil její lesk a slávu a připojil k české koruně Chebsko a Slezsko. Také díky němu se jeho prvorozený syn Karel stal králem svaté říše římské. Velký rytíř také dojednal LP 1344 povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, samozřejmě spolu se synem Karlem IV.

  Samotným Lucemburkům zajistil věhlas, a to zejména na francouzském dvoře. Vždyt dojednal sňatek svého syna Karla s dcerou krále Karla IV. Blankou z Valois. Jan Lucemburský byl panovníkem jistě velmi rozporuplný, rozhodné však v našich dějinách náležel k postavám velkého formátu. To se koneckonců potvrdilo již v dnešní době, kdy byla kostra krále převezena do Prahy a u přepravní skřínky mu salutoval nejeden policista a voják.

   Král Jan Lucemburský zemřel tak, jak si sám přál , tedy v bitvě jako rytíř. V nedávné době se zjistilo, že král Jan Lucemburský padl, když se nechal s koněm přivázat mezi dva jezdce jelikož už byl sám zcela slepý. Probodnut byl patrně zezadu do páteře a byla mu probodnuta pravá plíce. Král asi umíral ve velkých bolestech. Čest jeho památce. Ač cizinec, pro mnohé byl skutečně významným českým králem.

Speciály

Tipy