Dějiny národa Českého - KRÁLOVNA ANNA FALCKÁ

22. 02 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

   Král Karel IV. po Blance z Valois dlouho netruchlil. Bylo mu už dvaatřicet let a stále neměl mužského potomka, tedy svého nástupce. Původně se Karel IV. po nové nevěstě poohlížel v Anglii. Nakonec však zvolil zcela jinou manželku, devatenáctiletou, a podle kronikářů půvabnou, dceru Rudolfa Falckého (kurfiřta) Annu Falckou.

  Anna Falcká se narodila 26. září. L.P. 1329. O jejím dětství toho bohužel kronikáři moc nepíší. Svatba Karla IV. a Anny Falcké se konala 4. března L.P. 1349 v německém Kolíně nad Rýnem. Je zvláštní, že nikomu tehdy nevadilo, že Karel IV. nedodržel obvyklou dobu smutku za zesnulou Blanku z Valois. Se svatbou, i když přece jen váhavě, souhlasil i papež Klement VI. Manželský pár byl v Praze velkolepě přijat a s velkou slávou se chystala i slavnostní korunovace Anny Falcké na českou královnu.

  Samotná korunovace v katedrále sv. Víta proběhla 1. září L.P 1349. Anna byla po příjezdu již v sedmém měsíci těhotenství. Karel IV. tak doufal, že mu právě v Praze jeho nová manželka Anna porodí vytouženého dědice.  Stál o něj o to více, že v září 1349 jeho nejstarší dcera z prvního manželství, čtrnáctiletá Markéta a uherská královna zemřela. Toužebně očekávaný dědic přišel na svět 17. ledna 1350. Dostal tak, jako před časem jeho otec, jméno českého zemského patrona Václava. Opět v tom byla symbolika dovolávající se tradice přemyslovského rodu.

  Karel byl podle kronikářů z narození syna v sedmém nebi, ale protože byl hlavně praktik, hledal už pro synáčka v peřinkách politicky vhodnou nevěstu. Zrak mu padal na Svídnicko, byl to totiž jediný polský úděl ve Slezsku, které bylo jinak součástí zemí České koruny. Svídnický vévoda Bolek totiž sám neměl děti, a tak se dědičkou měla stát právě Anna Svídnická, jedenáctiletá dcera jeho bratra Jindřicha Karla.

  Kronikáři o královně Anně Falcké píší jen velmi málo, v Praze prý byla oblíbená. Jiní jazykové tvrdí, že Anna se měla dokonce pokusit Karla IV otrávit, Karel totiž na nějaký čas musel ulehnout. Dokonce její důvod otrávení měl být ze žárlivosti a aby Karla IV. více k sobě připoutala. A tak mu podle všeho namíchala takzvaný nápoj lásky, ale jednotlivé ingredience špatně namíchala a nápoj lásky tak zapůsobil spíše jako jed a králi ochrnuly všechny končetiny. Pověst o Karlově otravě se udržovala až do 20. století, ale patrně příčinou jeho choroby měla být dna.

  Sotva se Karl IV. alespoň trochu zotavil, postihla jeho i královnu Annu Falckou těsně po vánocích L.P. 1351 těžká rána. Zemřel totiž jejich ani ne dvouletý syn Václav. A všechny plány se svatbou s Annou Svídnickou byly rázem v troskách. Také královna Anna Falcká byla nad smrtí syna zdrcená. Její trápení ukončila až její smrt 2. února 1353. Zemřela v nedožitých čtyřiadvaceti letech. Příčinu její smrti však neznáme, snad utrápená ze smrti syna, možná že zemřela po porodu jiného dítěte, což se v té době stávalo poměrně často. Anna Falcká je pochována stejně jako její předchůdkyně Blanka z Valois v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

  Ani po smrti Anny Falcké nezůstal král římský a český Karel IV. dlouho sám, oženil se s Annou Svídnickou, kterou měl původně pro svého maličkého synka Václava. Díky sňatku s Annou Falckou připojil k české koruně Horní Falci, a tak se České království rozrostlo o další území. Ještě dodám, že matka Anny Falcké se jmenovala Anna Korutanská, ta zemřela těsně po porodu budoucí královny Anny Falcké. Smutný osud obou žen.

Speciály

Tipy