Dějiny národa Českého - KRÁSNÁ ŽOFIE BAVORSKÁ - MANŽELKA VÁCLAVA IV

8. 06 2022

www.inadhled.live Autor: Aleš Hroník

  Žofie Bavorská byla druhou manželkou českého krále Václava IV. Její datum narození bohužel není zcela jisté, patrně L.P. 1376. Žofie byla neteří Václavovi první manželky Johany Bavorské. Její otec byl významný bavorský vévoda Johan. O dětství české královny toho moc nevíme. Do Prahy Žofie přišla L.P. 1389 zcela bez věna, doprovázena jen několika málo služebnicemi, což ale králi Václavovi vůbec nevadilo. Dá se tedy říct, že král se do Žofie opravdu zamiloval, podle soudobých kronikářů byla mladá Žofie krásná, a asi proto král peníze neřešil.

  Manželství alkoholika Václava IV. a Žofie bylo ovšem trpce okořeněno jednak věčnými politickými konflikty, za nichž se Václav IV. čím dál víc propadal do role pasivní oběti událostí, ale ještě výrazněji postupující odcizení působila sama labilita jeho osobnosti. Nepřidala tomu ani až příliš velká náklonost královny Žofie k mistru Janu Husovi. Král Václav několikrát Žofii varoval, že návštěvy jeho kázání v kapli Betlémské jsou pro království nebezpečné. Žofie však viděla v Husovi skutečně božího člověka. Patrně osud zbožné královny byl dlouhým čekáním na lepší časy manželského páru, možná také proto Žofie hledala útěchu v kázání mistra Jana Husa. Vztah královny a krále Václava IV. byl čím dál tím více napjatější, jak v soukromí, tak v dění na veřejnosti.

  Na vlastní korunovaci čekala královna jedenáct let, a to až do L.P. 1400. Co ale asi pár zcela od sebe odloučilo, bylo marné čekání na potomka. Václav jej neměl ani v předchozím manželství. Byl snad král Václav IV. neplodný? Asi by nebylo divu, jeho život byl životem alkoholika a melancholika. Když Václav IV. L.P. 1419 na kunratickém hradu zemřel, bylo to pro královnu-vdovu možná i vysvobození. Žofie Bavorská se do českých dějin zapsala nejen jako obdivovatelka Jana Husa, ale také jako štědrá královna mnoha klášterů pro chudé, zejména kláštera sv. Anežky České.

  Žofie Bavorská zemřela 4. listopadu LP 1425 v Bratislavě, kam odešla nedlouho po Václavově smrti. Pochována je taktéž v Bratislavě v katedrále sv. Martina.

Speciály

Tipy