Dějiny národa Českého - LEGENDY O POUSTEVNÍKU SVATÉM IVANOVI

23. 08 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

   Existence sv. Ivana je podle legend uváděna v souvislosti s vládou prvního historicky doloženého panovníka v Čechách Bořivoje I. a jeho manželky Ludmily (sv. Ludmila). Podruhé s vládou uherského krále Štěpána I. (sv. Štěpána) a českého knížete Břetislava I. Zdá se však, že Ivan žil spíše v 11. století. Další informace by měly podat historické zprávy o existenci založení kláštera a kostela ve sv. Janu pod Skalou.

  První historická zpráva o jeskyni sv. Ivana pochází z listiny krále Přemysla Otakara I., kterou král potvrzuje ostrovskému klášteru. Zde se uvádí, že kníže Břetislav daroval klášteru kapli v jeskyni sv. Jana Křtitele, což znamená, že jeskyně sv. Jana Křtitele sloužila jako kostel do 2. poloviny 11. století. Je zde také uložena legenda o samotném sv. Ivanovi.

  Z této legendy se dovídám o životě poustevníka Ivana, rodem z Uher a blízkého příbuzného uherského krále sv. Štěpána. Ivan se zřekl svého nároku na knížectví a sloužil bohu 10 let v osamělosti. Poté opustil Uhry a po dlouhém putování se usadil v Čechách v jeskyni u potoka Loděnice na Berounsku. Zde na nepřístupné místě nalezl pramen čisté vody. Legenda též popisuje, jak bojoval v noci s množstvím ďáblů, kteří jej trápili a rušili v jeho modlitbách. Chtěl místo opustit, ale při odchodu se mu zjevil sv. Jan Křtitel, který mu předal kříž. Ivan vrátil kříž do tlamy pekelného ducha, a ten prorazil skálu a uprchl se svými druhy dírou, která je tam údajně dodnes.

  Legenda pokračuje tak, že kníže Bořivoj I. se vypravil na lov, jeho psi štvali Ivanovu laň až k potoku Loděnice, kde ji kníže zasáhl šípem. Raněná laň se vrhla k nohám sv. Ivana, ten šíp vytáhl a žehnáním ránu zacelil. Kníže vstoupil do jeskyně, tam nalezl člověka, s nímž se dal do řeči. Pozval ho k sobě na Tetín, ale sv. Ivan to odmítl. Bořivoj po návratu vyprávěl příhodu své choti kněžně Ludmile.

  Ta vyslovila přání sv. Ivana navštívit. Poustevník rozprávěl s kněžnou o věcech božských a musel ji slíbit, že návštěvu kněžně Ludmile oplatí. Po určité době se přece jen vypravil na Tetín, kde rozmlouval s knížetem Bořivojem a kněžnou Ludmilou o spasení duše. Cestou zpět přes vesnice Hodyni a Svinary byl napaden pěšáky a zraněn. Krev zbarvila kámen, z kterého nešla smýt. Tento kámen se dnes nachází v kostele sv. Jana Křtitele v jeskyni. Jeden ze sedláků zahnal pěšáky bičem, pozval sv. Ivana do domu a půjčil mu koně na zpáteční cestu. Legendy vypráví o hrbolatém kameni u Hodyně jehož nerovnosti zmizely, když sv. Ivan na nich odpočíval.

  Když jednoho dne sv. Ivan pocítil blížící se svou smrt, zjevil se kněžně Ludmile anděl a zvěstoval, že poustevník umírá. Kněžna Ludmila vyslala svého kněze Pavla s tělem Kristovým a svatým olejem, aby sv. Ivana zaopatřil. Po smrti byl sv. Ivan pohřben v jeskyni. Kníže Bořivoj pak podle příkazu sv. Jana Křtitele nechal biskupem vysvětit Ivanovu jeskyni na kostel.

  Toto je rukopis legendy z latinského originálu L.P. 1592 pod názvem: Život a legenda sv. Ivana, jehož tělo odpočívá na Starém městě Pražském.

  Na obrázcích: Kaple v jeskyni sv. Ivana pod klášterem ve svatém Janu pod Skalou: A svatý poustevník Ivan.

Speciály

Tipy