Dějiny národa Českého - MAGISTER JESENSKÝ A DALŠÍ OBĚTI MISTRA KATA JANA MYDLÁŘE

19. 01 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  MUDr. Ján Jesenský se narodil L.P 1566 a patřil k nejvšestrannějším učencům své doby. Byl synem slovenského zemana Baltazara, ale sám se narodil ve slezské Vratislavi. Ján studoval na několika evropských univerzitách. Jak bývalo zvykem, začal pak užívat latinského jména Johanes Magister Jesenius. Sám se stal profesorem chirurgie, anatomie a botaniky, a na čas i rektorem slavné univerzity ve Wittenbergu v Lipsku.

  V červenci L.P 1600 v Rečkově koleji v Praze udělal první veřejnou pitvu v českých zemích, o pět let později ji opakoval na mrtvole mladé ženy a dítěte. Napsal také řadu chirurgických a filozofických traktátů. L.P 1600 se marně snažil získat místo osobního lékaře Rudolfa II. Habsburského. Později tuto funkci vykonával u Rudolfova bratra, císaře Matyáše. L.P 1617 Ján Jesenský přesídlil do Prahy, kde učil na Karlově univerzitě historii a byl také zvolen jejím rektorem.

  Za aktivní roli stavovského povstání skončil Ján Jesenius 21. dne v měsíci červnu L.P 1621 na popravčím špalku. Samotná jeho smrt byla velmi děsivá, ještě než skončil na špalku, tak mu mistr kat Jan Mydlář vyřízl jazyk, poté jeho tělo bylo rozčtvrceno. Jeho hlava pak visela na Staroměstské mostecké věži. Ján Jesenius měl údajně dceru, která po jeho smrti žila v kostele SV Salvátora v Praze, nic bližšího se o ní bohužel nedochovalo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Další pánové, kteří se 21.července roku 1621 stali oběťmi perzekuce českých stavů a spočinuli v rukách pražského kata Jana Mydláře. 

  Za stav panský: Jáchym Ondřej Šlik.. Václav Budovec z Budova... Kryštof Harant pán z Polžic a Bezdružic.

  Za stav rytířský: Kašpar Kaplíř ze Sulevic... Jindřich Otta z Losu... Bohuslav z Michalovec... Prokop Dvořecký z Olbramovic... Diviš Černín z Chudenic... Bedřich Friedrich z Bílé... Vilém Konecchlumský.

  Za stav nižší měštanský: Valentin z Prachové... Tobiáš Štefek z Koloděj... Kryštof st. Kober... Jan Šultys z Kutné Hory... Maxmilián Hoštálek z Žatce... dr. Jan Jessenius z Jasena... Jiří Haunschild... Leonard Ruppel... Jan Kutnaue... Simeon Sušický ze Sonnenštejna... Nathanel Vonanský... Václav Matěřovský z Jizbic... Jindřich Kozel z Pechinovec.. Ondřej Kocour z Votína... Jiří Řečický... Michael Wittman... a Šimon Vokáč z Chýš.

  Martin Fruwir spáchal den před exekucí sebevraždu.
  Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu byl v průběhu exekuce omilostněn.

Speciály

Tipy