Dějiny národa Českého - MÁJ - LÁSKY ČAS A STAVĚNÍ MÁJE

1. 05 2022

www.inadhled.live     Autorka: Jitka Čížová

  O významu zvyku je řada úvah. Je zřejmé, že máj či májka je objekt pozitivního významu, symbol života, jeho ochrany a růstu. Strom sám je v oblasti duchovní kultury brán jako hlavní symbol života obecně - zeleň. Stavění májek se udrželo na mnoha místech a v různých podobách dodnes. Starší zmínka z roku 1579 měla košatější podobu, kdy se májky stavěly ve velké míře po celé vesnici. Vedle velkého máje uprostřed vsi to byla řada menších májek, které chlapci stavěli svým vyvoleným dívkám před okno jejich domu. Výrazně však přetrvala tradice stavět jeden velká máj na náměstí.

 Jeho podoba se příliš neliší od popsaného ,,májového stromu" z 16 století. Samotný ,,strom " dosahuje zpravidla 30 metrů výšky, je nejčastěji tvořen ze smrku, je pečlivě zbavený větví a téměř po celé délce do běla ohlazený. Na samém vrcholku bývá zelená špice s několika patry zelených větví a s přivěšeným věncem zdobeným barevnými fábory.

  Samotný první květen byl záležitostí mládeže.Vesnická chasa tuto zábavu organizovala i platila a celé to začínalo už v předvečer. Například v Podkrkonoší se uchoval zvyk, kdy mládenci chodili s malým májíčkem zabodnutým v dřevěném talířku zvát děvčata k muzice a dívky jim na talířek dávala drobné na zaplacení muzikantů.Nad ránem prvního máje se také milencům vysypávaly chodníčky lásky. Pěšinky z písku, nebo šustí, vápna, pilin či otrub spojili domy zamilovaných dvojic . Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo být utajeno.

  A jak to bylo s kradením máje? Především je ctí každé obce, aby pracně postavená májka zůstala stát do rána. Časté a dodnes praktikované je kradení či podtínání máje, což dělají hlavně muži ze sousední vsi. Je skutečnou pohromou, když se máj neuhlídá. Na takovou ostudu se dlouhá léta vzpomíná a je tedy běžné, že se u májky celou noc bdí.  Někde se pod májí konají různé veselosti spojené s popíjením a pečením selat.

Speciály

Tipy