Dějiny národa Českého - MARIE TEREZIE

13. 05 2021

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník   13. května LP 1717 se ve Vídni narodila budoucí česká a uherská královna, dcera posledního Habsburka v mužské linii Karla VI. arcivévodkyně Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna.

  Marie Terezie byla jedinou ženou, která byla korunována českou královnou jako samostatná vladařka a nikoli jako manželka panovníka. Narodila se 13 v měsíci května L.P.1717 v Rakouské Vídni. Byla dcerou římského císaře Karla VI. a císařovny Alžběty Kristýny. Ještě jako malá zhruba od šesti let byla učena Marie Terezie v mnoha jazycích, mimo jiné ve francouzštině, španělštině a italštině, ovládala i jazyk latinský, ale češtinu a maďarštinu se nikdy sama nenaučila.

  Marie Terezie byla velmi nábožensky založená a milovala historii a náboženskou výuku. V 19ti letech se Marie Terezie provdala za Františka Štěpána Lotrinského, se kterým měla milující vztah celý jejich život. Je neuvěřitelné, že Marie Terezie porodila svému choti Františkovi Štěpánovi už jako římskému císaři 16 dětí. Některé z dětí se ale nedožily dospělosti, většinou umíraly na pravé neštovice, Jedna z jejich dcer, Marie Anna se stala abatyší v ústavu šlechtičen v Praze na Hradčanech. Marie kromě několika dcer měla i syny Josefa II., budoucího císaře, a Leopolda, který byl dokonce jako jeden z mála korunován v Praze českou královskou korunou.

  Muselo to být v panovnickém domě veselé, dětí jako smetí, ale ne všechny se podařily, asi nejhorším byl budoucí neapolský král a vyložený hrubián Ferdinand. Povahou velmi dobrosrdečný a hodný císař František Štěpán se své energetická a panovačné Marie Terezie do panování v českém království nepletl, měl spíše talent v podnikání a byl proslulý v celém mocnářství jako úspěšný hospodář, sám nesnášel dvorní ceremoniály a miloval pstruhy a své manželce většinou říkal Rézi. 

  Od počátku se Marie Terezie potýkala s velkými problémy, sotva, že zemřel její otec slavný císař a král Karel VI Habsburský, vpadl do Slezska pruský král Friedrich, česky Bedřich II, a to i bez vypovězení války s třicetitisícovou armádou. A aby toho nebylo málo, tak Karel Albrecht Bavorský, kurfiřt s francouzským vojskem zahájil tažení proti Vídni. Panovnice se svým dvorem byla nucena uprchnout do Prešpurku, kde se nechala L.P 1741 korunovat na uherskou královnu. Teprve zásahem slovutného hraběte Filipa Kinského se Marie Terezie mohla vrátit do Vídně a do Prahy. V této válce ji byla významným spojencem i Anglie, která si nepřála neklid ve střední Evropě. 

  Teprve koncem milostivého léta L.P 1742 rakouská armáda osvobodila Prahu a samotná Marie Terezie se 29. v měsíci dubnu 1742 nechala korunovat na českou královnu. Marie Terezie měla velmi zajímavý život, byla velmi odvážná a hrdá panovnice. Když Friedrich Pruský vpadl tentokrát do Prahy, pověřila Marie Terezie vojenským protiúderem tehdy ještě neznámého maršála Leopolda Dauna k obraně města, a nutno dodat, že maršál si počínal přímo famózně, bohužel díky této válce byla zničena velká část katedrály sv. Víta, naštěstí ne celá.

  Za její panovnické éry vznikla první manufaktura na území Čech, Moravy a Dolního Rakouska. Královna byla i velmi sociální, zakládala starobince, špitály, zakázala mučení, tedy torturu, zavedla jako první povinné očkování proti neštovicím. Náš příběh bych zakončil L.P 1780, kdy Marie Terezie velmi těžce onemocněla silným záchvate kašle a velkou dýchavičností, po krátkém čase dokonce i zápalem plic. Marie Terezie zemřela přímo v náruči jejího syna Josefa II.,  budoucího císaře, 29. v měsíci listopadu 1780, a bylo zajímavé, že zemřela ve stejný den, jako její předchůdce Karel IV. Lucemburský. Odešla velká panovnice, aby ji nahradil slavný císař.

 

 

Speciály

Tipy