Dějiny národa Českého - MASOPUSTNÍ VESELÍ A POCHOVÁNÍ BASY

5. 01 2022

 www.inadhled.cz  Autorka: Jitka Čížová

 O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy už z 13.stoleti. Tehdy si na bujaré veselí plné jídla, pití, zpěvu a tance naši předkové velmi potrpěli.Veselil se bohatý s chudým, mistr i tovaryš, či pán a sluha. Tenkrát býval ovšem masopust o dost hlučnější, než je známe dnes. Vždyť i čeští králové v tu dobu strojili nákladné masopustní hodokvasy,na kterých se veselili se všemi pozvanými.

  Co je a co znamená Masopust?
  Je to doba od Tří králů a končí masopustním úterkem. Pak následuje Popeleční středa, která je prvním dnem čtyřicetidenního předvelikonočního půstu. Zdálo by se, že pojmenování ,,masopust" vzniklo spojením dvou slov ,,maso" a ,,půst". Jenže to tomu neodpovídá, naopak,je to doba hodování a veselí. Naši předkové zřejmě spojili dvě slova ,,maso pustit" či ,,dovolit" a ne ,,opustit". Vždyť se jedná o dobu zabíjaček! Vyvrcholením tohoto období byly jeho tři poslední dny : neděle, pondělí a úterý. Nazývají se ,,končiny" nebo také ,,ostatky" či ,,fašank" -,,fašaňky". Jejich pořádání měla na starosti mladá chasa, na Moravě v čele se stárky a stárkami.

  Svou předehru měly ostatky už ve čtvrtek,kterému se říkalo ,,Tučný" či ,,Tlustý". Hlavní taneční zábava byla ale v neděli a většinou trvala až do ranního kuropění. I v pondělí se tancovalo, ale to už bývaly specifické bály podle krajů, jako např ,,mužovský" nebo ,,babský". Masopustní tancování mělo jednu zvláštnost: ženy, ať vdané či svobodné, při něm musely vyskakovat ,,na len". Jak vysoko skákaly, tak vysoký len jim měl narůst, stejně tak i konopí.

  Závěrečným dnem bylo úterý, nesměly chybět na stolech smažené koblihy a šišky, veselí muselo skončit do půlnoci, kdy se tradičně ,,pochovává basa ". Když muzikanti v hospodě dohráli, přivázali na basu (někdy housle či dudy) černý fábor a ve lkajícím průvodu se vynesla z hospody ven. Masopustním veselím se na konci zimy uzavíral cyklus. Pak přišlo předjaří a s ním příprava na oslavy jara a křesťanských Velikonoc.

 

Speciály

Tipy