Dějiny národa Českého - MEČ KNÍŽETE VÁCLAVA

25. 05 2022

www.inadhled.live  Autor: Aleš Hroník

.  Asi největší a parně nejstarší relikvií v českém pokladu bezesporu je meč, který je z doby knížete a světce Václava. Je ukován z tenké pružné oceli. Celý měří 95 cm, z toho 76 cm připadá na dvojbřitvou čepel. Široký je 4,5 cm. V horní části čepele je otvor tvaru kříže, v němž byl zlatý křížek s ostatkem. Jílec je obložen dřevem, které je potaženo tkaninou s vyšitým ornamentem, tkanina je raně středověká. Na konci rukojeti je nasazena hlavice z pravého křištálu se světlým kouřově hnědým zabarvením. Ze způsobu jeho opracování můžeme usuzovat, že je staršího původu a k meči, který nebyl určen k boji, byl použit druhotně.

  Podle korunovačního řádu českých králů sepsaného Karlem IV. meč sv. Václava nesli v korunovačním průvodu představitelé církve. V průvodu do katedrály sv. Víta kráčeli před panovníkem také knížata a šlechtici s královskými odznaky, to jest, korunou, žezlem, jablkem a samozřejmě svatováclavským mečem. Při korunovačním obřadu král převzal arcibiskupem požehnaný meč a s ním symbolicky celé české království. Jím měl vykonávat moc spravedlnosti.

  Samotný meč pochází z poloviny 10. století. Jeho pouzdro je patrně z doby královských přemyslovců, tedy ze 13. století. Textilie je z doby Karla IV. Tato vzácná relikvie je dodnes uchovávána nad kaplí sv. Václava v chrámu sv. Víta. Hned vedle korunovačních klenotů.

Speciály

Tipy