Dějiny národa Českého - MISTR JAN ROKYCANA

3. 04 2022

www.inadhled.live  Autor: Aleš Hroník

  Život nikdy nepřijatého arcibiskupa

  Kališnický český arcibiskup doby poděbradské, církví ovšem nikdy neuznán, se narodil LP 1397 v Rokycanech. Jan z Rokycan byl kultivovaný, tolerantní duchaplný člověk, kazatel, který neměl sobě rovného. Byl vynikající a horlivý řečník, obdivovatel mistra Jana Husa. Jan z Rokycan byl velký přítel a spolupracovník Jiříka z Poděbrad. Kompaktátní období volalo po osobnostech schopných činit kompromisy a ovládajících umění možného. Kompaktáta sama byla kompromisem.

  Rokycana byl politik éry, v níž realismus znamenal hodnotu číslo jedna. Už se nebojovalo o všechno a stylem kdo s koho, nyní byl zápas veden o to, co zbylo, o kališnickou modifikaci víry a o trvalou platnost legalizovaného dvojvěří.

  Jan z Rokycan byl v těchto bojích mužem na pravém místě, ačkoli se může jevit spíše jako konzervativec a pro zbytky táborských radikálů byl ve své době spíše zrádcem, který "pro kus kožicha zapřel božího kalicha" , jak napsal radikální husita Jan Roháč z Dubé. Rokycana naopak hájil kalich před útoky zprava i zleva. Velký konflikt měl se Zikmundem Lucemburským, který se ho posláním do Basileje chtěl zbavit, Rokycana proto raději na nějaký čas odešel z Prahy.

  Jeho pozice byla nesmírně těžká. Cizina, a hlavně Němci, na Čechy nadále poukazovali jako na kacíře. Pokud se české kališnictví mělo zbavit věčného podezírání, znamenalo to "odřezávat krajnosti´´.
Proto Jan z Rokycan, ale i Jiří z Poděbrad, byli velkým nepřítelem fanatických táborských kněží a později i Jednoty bratrské. Jan z Rokycan zemřel 22. února LP 1471 a pochovaný je v Týnském chrámu v Praze.

Speciály

Tipy