Dějiny národa Českého - MLADÝ JAN LUCEMBURSKÝ

25. 04 2022

www.inadhled.live    Autor: Aleš Hroník

  Musel to být pro patnáctiletého Jana Lucemburského ocitnout se v českém prostředí doslova šok. Mladý král až dosud vyrůstal v podmínkách, jaké snad jiní princové v Evropě neměli. Mimořádně vzdělaná matka Markéta Brabantská ho obklopovala péčí a starostlivostí, Jan byl totiž jedináček. Poznal vysoce kultivovanou a vybranou dvorskou etiketu u slavného pařížského dvora. Byl vychován o představách o vznešeném poslání panovníka.

  Od útlého věku měl Jan Lucemburský všechno, lidé kolem něho se před ním klaněli. Měl bohatství, skvělou společnost a hlavně okolní respekt a úctu. V tomto smyslu přicházel do Čech vlastně nepřipraven, tady ho čekaly podmínky drsné, studené a nesrovnatelné s Francií.

  Mladého krále doslova ohromovala neúcta až neurvalost bojovných a až přímo pyšných českých pánů. Čeští páni jednali se svým panovníkem jako sobě rovným. Neomaleně, drze a neměli před ním žádný respekt. I toto byl patrně důvod, proč si do Čech o několik málo let jezdil jen pro peníze. Janův největší soupeř byl český předák Jindřich z Lipé, a právě on měl za vinu velké neshody mezi králem Janem a Eliškou Přemyslovnou. Které vyústily po narození jejich potomka, tedy budoucího císaře a krále Karla IV. O vztahu mezi Jindřichem z Lipé a Eliškou Přemyslovnou se dosud historici přou, nicméně byli si blízcí podobně, jako jdysi královna Kunhuta a Záviš z Falkenštejna.

Speciály

Tipy