Dějiny národa Českého - MNICHOV 1938

9. 12 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Na základě Hitlerových požadavků, sdělených britskému premiérovi Chamberlainovi na schůzce v Berchtesgadenu dne 15. září 1938, vypracovaly britská a francouzská vláda plán na odstoupení pohraničních oblastí ČSR s více než 50% německého obyvatelstva Německu. Tento plán byl ultimativní formou předložen československé vládě 19. září. Vláda ho však odmítla.

  Teprve po dalším tvrdém nátlaku ze strany britského a francouzského vyslance v Praze na prezidenta Edvarda Beneše 21. září vyslovila vláda zhruba v šest hodin ráno souhlas s odstoupením požadovaných území. Zpráva o tom vyvolala mohutnou demonstraci v Praze a mnoha dalších hlavně českých městech. Druhý den Hodžova vláda odstoupila na nátlak demonstrantů. 

  Britský premiér se sešel podruhé s Hitlerem 22. září a oznámil, že Československo přijalo jeho požadavky. Přesto nová československá vláda prohlásila Hitlerovy podmínky za nepřijatelné a následujícího dne vyhlásila všeobecnou mobilizaci. Hitler však demonstroval svou neústupnost a varoval britského velvyslance v Berlíně, že nepřijme-li československá vláda do 28. září 14. hodin jeho nátlakové podmínky, zahájí Německo válku proti Československu a Prahu srovná se zemí.

  28. září 1938 se sešla v Mnichově konference velmocí za účasti Adolfa Hitlera, Benita Mussoliniho, britského, a dále i francouzského premiéra Daladiera k jednání o německých požadavcích. Po půl noci na 30. září podepsali přítomní dohodu, která plně akceptovala německé požadavky. Československo, jehož zástupci nebyli k jednání přizváni, bylo velmocemi donuceno odstoupit ve dnech 1. října až 10. října 1938 své pohraničí Německu. V průběhu října provedlo Polsko některé úpravy hranic ve svůj prospěch a 2. listopadu byla Vídeňskou arbitráží přiřčena Maďarsku jižní území Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

  Československo se tomuto diktátu podepsaném jeho hlavním spojencem Francií podřídilo. A tak zůstalo Československo osamoceno v nerovném boji proti nacistickému Německu, protože nebylo dostatečně vyzbrojeno. Pohraniční opevnění bylo teprve ve výstavbě, proti tři a půl milionové německé armádě by stálo jeden a půl milionů československých vojáků. To vše, spolu s hrozbou útoku z polské a maďarské strany, dovedlo prezidenta Beneše 30. září 1938 k závěru, že je nutno nadiktované podmínky přijmout. 

  Nikdo však v té době ještě netušil, že Adolf Hitler a jeho Německo bude požadavky zvyšovat a zabere nakonec celé území našeho státu, kde zřídí takzvaný protektorát. Přitom patrně stačilo jen jedno, spojit své vojenské schopnosti s Francií a Británií a uštědřit rozpínavému Německu tvrdou lekci. Nám to ale ukázalo, jak podlý byl a stále je Západ. Ještě si s ním bohužel i dnes užijeme své!

Na obrázku: Československé pohraniční opevnění.

Speciály

Tipy