Dějiny národa Českého - NA SKLONKU VLÁDY CÍSAŘE RUDOLFA II - Zajímavé události

4. 02 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 Na sklonku panovnické éry císaře a krále Rudolfa II.Habsburského se odehrály dva otřesné příběhy, o nichž se pak po léta mluvilo po celé Evropě. První se dotýkala samotného císaře Rudolfa, jehož čtyřiadvacetiletý nemanželský syn don Julius Caesar de Austria zešílel a v únoru L.P. 1608 po řadě mnoha brutalit bestiálně zavraždil svou milenku. Stalo se na Českém Krumlově, kde byl Julius Caesar de Austria internován a kde se dočkal milosrdenství smrti.

  Krátce po této aféře, L.P. 1610, propukl v říši skandál nekonečné hrůznější. Jeho dějištěm bylo sice Západní Slovensko, ale přispěl k vystupňování úzkostné atmosféry v českých zemích. Na hrad Čachtice u Nového Města nad Váhom se nečekaně dostavila komise. Vedl ji sám císařův zástupce v Uhrách Jiří Thurzo. Hned první zběžná prohlídka potvrdila předchozí udání. V kuchyni byly nalezeny dvě umírající, strašlivě zohavené dívky. Po delším pátrání se podařilo objevit pozůstatky mnoha jiných obětí ženského pohlaví.

  Začátkem ledna L.P. 1611 se v Bytči konal proces s pěti viníky děsivých sadistických orgií, s majitelkou Čachtického panství, velmi krásnou Alžbětou Báthorryovou, a jejími čtyřmi pomocníky. Alžběta Báthoryová byla vdovou a dědičkou po hraběti Františku Nadasdym. Pocházela z vážného starobylého uherského rodu. Byla to však velká sadistka, až příliš chorobně ješitná na svou krásu, a také zvrácená žena, která se dívkám mstila za své ztracené mládí. Všem nebohým dívkám a ženám nebylo více jak 25 let. Jak ukázal samotný soudní proces, krvežíznivé orgie provozovala patrně až 16 let. Spolu se svými pomocníky umučila přes neuvěřitelných 300 obětí (dívek).

  Okolí hradu, ačkoli o zločinech leccos vědělo, ve strachu o svůj život po léta mlčelo. Hraběnka Alžběta Báthoryová byla odsouzená k doživotnímu trestu vězením ve věži Čachtického hradu Ve vězení pobyla však jen tři roky, v srpnu L.P. 1614 jako zcela pomatená zemřela. Tři hlavní spoluviníci, totiž skřet a hrabě Jan Ujváry, služebná Helena Jo, a Dorota Szentesová, skončili upálením na hranici.

  Tato děsivá příhoda, která má ještě i v dnešní době mnoho nejasností, pobouřila i samotného stárnoucího císaře Rudolfa II. Možná že jen díky špatnému psychickému a fyzickému zdraví císaře Rudolfa II., nebyla Alžběta Báthoryová upálena.

Na obrázku pod textem: Alžběta Báthory. Malba syna Rudolfa II. Julia Caesara de Austria se patrně nedochovala. jestli někdy nějaká vůbec existovala.

Speciály

Tipy