Dějiny národa Českého - NEJSTARŠÍ ČESKÝ CHORÁL A HORA BLANÍK

5. 06 2021

 wwww.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 

Svatý Václave!...
vévodo České země!
Kníže náš!
Pros za nás Boha,
svatého ducha!
Kyrie elejson!
Ty jsi dědic České země,
rozpomeň se na své plémě!
Nedej zahynouti nám ni budoucím!
Svatý Václave!
Kyrie elejson!

  Tato zlidovělá duchovní píseň vznikla na přelomu 12. století a bývala pro naše předky nejen písní slavnostní, vlastně jakousi hymnou, ale i válečným chorálem.

  Ještě je tu jedna zajímavá pověst. Na hoře zvané Blaník odpočívají strážci naši země, takzvaní Blaničtí rytíři, kteří přispěchají naši zemi na pomoc, až bude ve velkém nebezpečí. Jejím velitelem je samotný kníže český sv. Václav. Uvnitř hory je den podle Aloise Jiráska dlouhý jako rok na zemi. Největší pozornost měla hora i s rytíři v době národního obrození v 19. století. Samotná hora je nedaleko města Vlašimi. Město mělo svého rytířského hrdinu, který byl podle legendy členem Blanických rytířů a který táhl s českým vojskem do Severní Itálie proti Milánu.

   Z doby knížete Václava (sv. Václava) se dochovala jeho údajná vojenská přilba a kopí, které je dodnes uloženo v chrámu sv. Víta na pražském hradě. Jen pravý vlastenec a Čech a Moravák uznává svatého Václava jako národního patrona a věčného vévodu naši vlasti.

Speciály

Tipy