Dějiny národa Českého - NEJVĚTŠI ČECH

20. 06 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  V roce 2005 na České televizi proběhla soutěž o to, kdo je v naší zemi nejslavnější, a tedy i největším přínosem v historii. Je těžké s určitostí napsat, kterého panovníka, umělce či politika můžeme nazývat "největším Čechem". Před pár léty byl zvolen český a římský král Karel IV. Následně poté se rozpoutala debata, jestli byl Karel IV. vůbec Čech. Vždyť jeho rod po otci pocházel z Lucemburska, které v té době patřilo Francii. Jenže, Karel IV. se narodil v Praze, tedy na území Českého království. A jeho matkou byla poslední z Přemyslovců. Takže jaká diskuze? Na to ale Němci reagovali, že první byl zvolen římským králem, tak je spíše podle nich Němec. Popravdě byl podle národností zvolen člověk, který je jako Čech hodně diskutabilní. Karel IV. sice velmi dobře již od dětství česky uměl, ale sám spíše mluvil německy. Listiny a zákony týkající se Českého království vydával buď v němčině nebo v latine. Takže kam podle dnešní doby zařadit Karla IV.?

  Kdyby  soutěž proběhla v dnešní době, tak jsem si jist, že by, ač neprávem, vyhrál patrně Václav Havel. Mám pocit, že dnešní politici nám tohoto bývalého prezidenta až příliš idealizují, při tom hlavně starší generace ví, že pan Václav Havel je v dnešní době spíše mylně spojen se začátkem tzv. Sametové revoluce. Pak se v soutěži objevilo ještě jedno jméno, Jára Cimrman. Tato fiktivní postava, kterou spopuralizovala dvojice Svěrák a Smoljak, byla ale těsně před vysíláním, a to právem, ze seznamu vyřazena. Vždyť je to fiktivní postava vytvořená a dále rozvíjená recesisty. Na druhou stranu to ukazuje na český švejkismus. Podle mého názoru a historie jako takové by největším Čechem měl být člověk, který byl morálně i inteligenčně na hodně vysoké úrovni. Měl byl být dalším generacím příkladem a měl by to být hlavně člověk, který morálně za svou zem stál, i když mu hrozila smrt. Ano, mnoho z vás jistě pochopilo koho mám na mysli. Jan Hus, jasný příklad největšího Čecha.

  Vrátím se ale ke Karlu IV. Osobně si myslím, že to, že Karel IV. byl jako největší Čech v roce 2005 vybrán, bylo správné. I přes jeho některé morální prohřešky naší zem opravdu miloval. Byl to člověk, který svou pílí a prací v naší zemi mnohé vybudoval. Měl v té době velký politický rozhled a nakonec byl to právě Karel IV., kdo byl ve své době jiným Čechem Vojtěchem Raňkem z Ježova nazván Otcem vlasti. To samo je signál z dávné minulosti, že si Češi jako národ Karla IV. vážili. Asi každý má svůj idol, příklad, ať už z dnešní doby či z historie. Každý může mít svůj názor, nebojte se ho připojit.