Dějiny národa Českého - NEJVÝZNAMNĚJŠÍ RODOVÉ ROZVĚTVENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

10. 02 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

   Českomoravská šlechta v době posledních Přemyslovců a po nich. Rody, které taktéž vytvářeli české dějiny od počátku České země.

HRABIŠCI: Páni z Oseka (později Rýznburkové), páni z Mostu, páni Krašovic).

VÍTKOVCI: Páni z Krumlova, páni z Hradce, páni z Růže (Rožmberkové), páni z Třeboně, a páni z Landštejna.

BAVOROVICI: Páni ze Strakonic, páni z Vújevic, páni z Pořešína.

DRSLAVICI: Páni Černínové z Chudenic, páni z Rýzmberka,

MARKVARTICI: Páni z Lemberka, páni z Valdštejna, páni z Michalovic

BENEŠOVICI: Páni z Bechyně, páni z Kravař, páni z Vlašimi, páni z Dědic.

RONOVCI: Páni z Lichtenburka, páni z Dubé, páni z Lipé.

TASOVCI: Páni z Tasova, páni z Meziříčí, páni z Lomnice, páni z Křižanova,

LITICI: Páni z Potštejna (Plzeňsko a Hradecko), páni z Častolovic.

BUZICI: Páni z Valdeka, páni z Rožmitálu, páni z Házmburka

JANOVICI: Páni z Vimperka.

  Po vzoru panujícího rodu Přemyslovců měl každý z nich i svůj erb, který se postupem času měnil, taktéž se měnil i jejich název. Jak už jsem zde psal, tak někteří příslušníci šlechtických rodů svůj název právě za krále Václava I. poněmčovali. Takže například z rodu Pánů z Růže se rázem stal rod Rožmberků atd. Šlechta si také díky Zlaté bule Sicilské vydané mladým císařem Fridrichem II. králi Přemyslu Otakarovi I. roku 1212 mohla sama volit českého panovníka bez zásahu Říše, ale bohužel realita byla mnohdy jiná.

  V této kapitole vám píši alespoň některé slavné rody, které v naši zemi tak trochu vládly.

Na obrázku: Erb Hrabišců (Oseka) a Vítkovců (Rožmberků)

Speciály

Tipy