Dějiny národa Českého - O KORUPCI ZA CÍSAŘE RUDOLFA II. A MUŠKETÝŘI

1. 07 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Korupce na císařském dvoře

  Korupci a intrikánství u dvora se dařilo nikoli jen vinou "šibeničníků" manipulujících s Rudolfem II., ale vinou zkostnatělých předpisů a nabubřelých formálních praktik, které z císaře Rudolfa II. činily nepřístupného boha. Jako odchovanec Madridu přijal Rudolf II. Habsburský španělské pojetí neomezené vladařské autority, lpěl na všech teatrálnostech z toho vyplývajících, vtělil je dokonce i do dvorního ceremoniálu.

  Při audienci se nikdo císaře Rudolfa II. nesměl na nic ptát, námět hovoru určoval on sám a návštěvník či prosebník nemohl žádat o nic jiného, než předtím uvedl v písemné žádosti, kterou ale za peníze schvalovala císařská rada. To přirozeně zatěžovalo jak cestu k císaři, tak i cestu ke kladnému vyřízení. Asi si dovedete představit, jak a čím žadatelé postrkovali záležitosti vpřed.

  Tak třeba Johanes Kepler se po celá léta marně domáhal slíbených, a nikdy nevyplacených peněz. Jeho žádost sotva kdy prošla k císaři. Nejvyšší úředníci jeho žádost nikdy k císaři neposlali. Patrně málo platil, nebo vůbec. To se bohužel dochovalo dodnes.

   Mušketýr.

  Mušketýr byl profesionální střelec z ručnice. Účinný dostřel jeho palebné zbraně (ručnice) býval kolem 200 až 300 metrů, někdy i více. Úborem se mušketýři značně lišili i uvnitř jednotlivých regimentů. Široký klobouk s barevným pérem a skládané či prostřihované barevné pumpky balonovitě vyduté však pro ně byly typické.

  Vojenské uniformy tenkrát ovlivňovali i civilní módu, takže šat měšťanstva jako by se nafouknul. Bývalo běžné, že žoldnéře na jejich putování Evropou doprovázely ženy a houfy dětí. Dokonce existovala zvláštní důstojnická funkce a hodnost tzv. hurrenwebela, která mezi ženami a dětmi doprovázející regiment dbala na udržování kázně.

  Regiment mušketýrů býval tehdy základní jednotka, členěna na deset praporů. Podle španělského vzoru měl regiment mušketýrů zhruba 3000 mužů a 300 jejich pomocníků. Specialitou českých regimentů byla už na počátku 17. století převaha střelců. Na dva střelce z ručnice připadal zpravidla jeden muž s halapartnou nebo s píkou. Mušketýrská doba začala v počátku 17. století a hlavně v době Třicetileté války, která otřásla celou Evropou.

Speciály

Tipy