Dějiny národa Českého - OSUDOVÁ BITVA U LIPAN

22. 03 2022

www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Samotná bitva začala kolem čtvrté hodiny odpoledne dne 30. května LP. 1434. Zbrojné houfy Táboritů, Sirotků a spojenecká města sčítaly zhruba 18 tisíc pěšáků. 700 jezdců, něco přes 400 vozů. Zatímco panská koalice nasadila do střetu velkou přesilu, něco přes 25 tisíc pěšáků, 1200 jezdců a více jak 800 vozů. Prokopova armáda stanula v hradbě na severní straně lipanské hory, kde zahájila palbu. V den bitvy dosti pršelo, což nebylo zrovna dobré, hlavně pro husitskou armádu a vozovou hradbu. Kolem páté hodiny se vozy přece jen daly do pohybu. Protivníci se navzájem dosti znali, vždyť tu bojoval Čech s Čechy.

  Jak Prokop Holý, tak Diviš Bořek z Miletínka byli výteční stratégové a válečníci. Jeden čekal na chybu druhého. První chybu se ale dopustily jednotky českého panstva. Krchlebcův vozový šik se velmi nebezpečně přiblížil k Prokopově hradbě ne levém křídle. Dostal se tak do prudké palby, takže musel uhnout. Vypadalo to, jako by se dal na útěk. Táborští hned křičí "běží, běží"!!!

  S obrovským křídlem vyrazili Táborští a Sirotci za prchajícími. Avšak vzápětí jim odřízl zpáteční cestu do vlastní otevřené hradby nájezd panské zálohy z boku. Nechráněná pěchota se tak dostala pod velký tlak od ozbrojeného jezdectva panské jednoty. Do rozevřené a zčásti opuštěné vozové husitské hradby vnikly panské oddíly a dokonaly dílo zkázy. Ještě jim usnadnil situaci hejtman Čapek se Sán, který bojiště raději opustil, a tím nechal armádu táborských bojovníků a sirotků napospas.

  Řada velitelů panské jednoty jednala se zajatci s velkou brutalitou. Mnoho jich bylo upáleno v domech kolem Kolína a někteří přímo brutálně pobiti při útěku. Je to strašné si představit, že zde v bitvě U Lipan bojovali Češi proti Čechům s takovou brutalitou. Sám husitský vojevůdce Prokop Holý nalezl v bitvě smrt. Zahynul za blíže neznámých okolností. Bitva U Lipan je patrně velkou tragickou událostí v naši historii, stejně tak i o 186 let později bitva na Bílé Hoře. Ale o té si napíše dopodrobna až příště.

Speciály

Tipy