Dějiny národa Českého - OTEC ŠÍLENCE S CÍSAŘSKOU KORUNOU

2. 05 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Maxmilián II. Habsburský se narodil ve Vídni 13. července L.P. 1527, byl nejstarším synem Ferdinanda II. a Anny Jagellonské. Jeho vladařská éra trvala pouhých 14 roků. Korunovace na krále českého se dočkal ještě za života svého otce, ale žezlo vlády převzal až po jeho smrti. Maxmilián II. byl taktéž i císař římský a uherský král.

  Většinu své vlády se Maxmilián II. zdržoval v Čechách, a jak sám psal ,Čechy jsou pro mne jak stvořené. Nevíme, kde se u něho vzala láska k naší vlasti, snad větší klid od časté turecké expanze jdoucí z jihovýchodu. Faktem je, že Prahu naopak Maxmilián II. navštívil jen pětkrát, raději měl klidnější Moravu. Do našich dějin se nikterak významně nezapsal. Mezi vypjatě katolickými Habsburky byl svou náboženskou snášenlivostí a sympatiemi k protestantům výjimkou. Byl velmi vzdělaný, kultivovaný, hodně mírný, současně však slabý a málo výrazný.

  Maxmilián II. se po celou vladařskou éru oportunně zmítal v meziprostoru mezi ohledy na habsburskou dynastii a její zájmy a svým podstatně jiným názorem na tehdejší svět. Maxmilián II. byl ženat s dcerou španělského a německého krále Karla V. Marií Španělskou, která byla velmi bigotní katolička a často se pletla rázně do manželovi vladařské politiky. Z manželského svazku se narodilo 15 dětí, z nichž ale pět se nedožilo dospělosti. Asi nejznámějším a nejslavnějším byl Rudolf II., podivín a částečně šílenec na trůně. Císař Maxmilián II. měl velmi chatrné zdraví, často churavěl. Příčinou jeho smrti byla patrně malá srdeční vada, o které sám Maxmilián v té době vědět nemohl. Rozbor jeho kosterních pozůstatků a dochovaných vnitřností až do ve 20. století to potvrdil. Zemřel 12. října LP 1576 v bavorském Řeznu. Pochován je, jak si sám přál, v katedrále sv. Víta v Praze.

Speciály

Tipy