Dějiny národa Českého - PANENSKÝ TÝNEC, SVATÁ KLÁRA A ŘÁD KLARISEK

7. 05 2021

 www.inadhled.cz   Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   První zmínka o Panenském Týnci je L.P. 1125, za více jak dvě stě let už je zmiňováno i městečko. Leží v Džbánské vysočině na opukových vrstvách a nejvýše položené místo tohoto kraje je 360 metrů nad mořem.

  Kostel u kláštera klarisek nebyl vlastně nikdy dostavěn. Jeho zakladatel je nejspíše Jaroslav Plichta ze Žirotína. Dalším z rodu-Habart ze Žirotína-vystavěl nejprve klášter, ve kterém našly útočiště jeptišky z kláštera sv. Anežky v Praze. Klášter v Panenském Týnci postihlo několik pohrom. Nejenže vyhořel, ale byl za husitských bojů dost poničen a Žirotínové ho opět opravili.

 Jeptišky zde žily až do L.P. 1640. V době reformace za císaře Josefa II.byl Týnec prodán. Panenský Týnec leží v lokalitě, kde ve středověku vedla královská cesta z Prahy do Lipska. Zajímavé jsou i archeologické nálezy z doby halštatskké a laténské. Klášter je velmi podobný jinému klášteru, který založila Anežka Přemyslovna v Praze. Rod Žirotínů neměl dalšího pokračovatele rodu a jejich majetek tedy dědil rod Lobkoviců. V době třicetileté války klášter pustl a veškeré církevní cennosti byly rozprodány a částečně rozkradeny.

  SVATÁ KLÁRA A ŘÁD KLARISEK.

   Svatá Klára je zakladatelka řádu klarisek. Tento řád je znám tím, že jeho členky chodí bosé, nejedí maso a netouží po světských statcích.Sv. Klára byla nejstarší ze tří dcer šlechtice Favorina. Jejím velkým přáním vždy bylo poznat sv. Františka z Assisi, což se ji nakonec i vyplnilo. L.P. 1212 za účasti sv. Františka se vzdala světského života, oblékla řeholní roucho a vstoupila do benediktinského kláštera. V době, kdy sv. František získal v Assisi opuštěný chrám sv. Damiána a založil v něm ženskou komendu, byla právě Klára její první představitelkou.

  L.P. 1241 papež Řehoř IX. potvrzuje pravidla řádu sepsané sv. Františkem a za více jak sto let papež Inocenc IV. schvaluje pravidla řádu sepsaná sv. Klárou. Sám papež má ke sv. Kláře velmi upřimný vztah. Její věhlas proniká až za hranice Itálie. Velkou obdivovatelku má i v naší Anežce České.

  Klára umírá po dlouhé a vleklé nemoci v klášteře v Assisi L.P 1253 a za dva roky nato ji papež Alexander IV. prohlašuje za svatou. Ostatky sv. Kláry byly uloženy po boku sv. Františka, později byly uloženy ve staré bazilice sv. Kláry v Assisi.

Na obrázcích: Torzo kláštera v Panenském Týnci a sv. Klára z Assisi.

Speciály

Tipy