Dějiny národa Českého - PANÍ ZDISLAVA Z KŘIŽANOVA A LEMBERKA

11. 03 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  V kronikách je paní Zdislava líčena jako světice, která nemanželským životem s panem Havlem z Lemberka tělesně trpěla. O životě Zdislavy víme, že zemřela i na tu dobu velmy mladá, nicméně jako matka čtyř dětí. Dle popisu jejího odříkavého života s rytířem a českým pánem Havlem byl pro ni samotnou spíše utrpením, než radostí.

  Zdislava vlastně volila jako únik ze strastí práci v humanitární činnosti, ve prospěch nemocným a potřebným. O samotném sňatku s panem rytířem Havlem nacházíme jen velmi malé zmínky v tzv. kronice žďárského kláštěra, kde kronikář Jindřich z Heimburku uvádí zmínku, že první z nich rytíř království našeho paní Zdislavu, Havel pan z Jablonného pojal za ženu.

  Hlavní význam paní z Lemberka spočíval v tom, že po vzoru královské dcery Anežky Přemyslovny, dcery krále Přemysla Otakara I a jeho druhé menželky Konstancie Uherské, zakládá v Čechách špitál a oddaně slouží nemocným a potřebným, stejně jako Anežka, a daleko za hranicí státu sv. Klára s Assisi. V první polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara I. proniká do Českého království mnoho kazatelů, a vznikají a zdomácňují zde žebravé řády, jakým je řád Františkánů, a Zdiskava pod jeho jménenm v Jablonném pod Ještědí zřizuje kláštěr sv. Vavřince.

  Zvěsti o jejím milosrdenství, dobročinnosti a jejich léčebných úspěších se šířily celou zemí i za její hranici. Zdislava však uprostřed této samaritánské služby na pokračující plicní tuberkulózu LP. 1252 umírá. Pan Havel pohřbil svou ženu v hrobě, který byl zřízen ještě za jejího života v kláštěrním kostele. Sám ji přežil jen o dva necelé roky.

  L.P. 1907 byla Zdislava blahořečena a v roce 2000 svatořečena v Římě od papeže Jana Pavla II.
Tato její charitativní činnost se stala stejně jako pro Anežku doslova legendární a mnoho nemocných a trpících uzdravila.

Speciály

Tipy