Dějiny národa Českého - PASTOFORIUM V KAPLI SV. VÁCLAVA

17. 01 2022

 www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

  V jihovýchodním koutě kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta stojí pozlacená železná věž gotických tvarů. Její půdorys má tvar čtverce cca 50 cm, vysoká je 210 cm. Věž má dno. Stěny tvoří mříže, které mají podobu bohatých okenních kružeb. Ve spodní části jedné z nich jsou vsazena dvířka se zámkem. Mříže jsou ukovány z železných prutů zdobených vysekanými kraby. Rohy věže jsou upraveny jako opěrné pilíře se slepou kružbou a stříškami. Na každém pilíři je vyšší okenní oblouk, nad nim jsou štítky se lvem a orlem, jako symbolem státní moci Českého království. Některé části jsou vytepány do plastické podoby, jinde se plastického dojmu dosáhlo jen vrstvením plechu.

  Podle dochovaných účtů věž patrně zhotovil roku 1375 kovářský mistr Václav pro ukládání Těla Páně. Svatostánek (pastoforium) stál pravděpodobně nad oltářem sv. Jana Evangelisty na kamenném soklu s hlavicí, kterou k němu vytesal kameník hutě Warnhoffer z Bavorska.

  Podle erbů jej do kaple sv. Václava daroval císař a král Karel IV., Tvar zřejmě navrhl stavitel katedrály sv. Víta Petr Parléř. Svatostánek ztratil svůj původní význam pravděpodobně v 17. století a byl přemístěn bez kamenného soklu na římsu vpravo od severního portálu. Zde stál pokryt nánosem prachu do počátku 20. století. Teprve roku 1913 z podnětu Jednoty pro dostavení chrámu sv. Víta pastoforium vyčistil, nově pozlatil a žlutou barvou uvnitř polychromoval zlatník Jindřich Eck. 

   Architekt Kamil Hilbert pod ní navrhl čtverhranný kovový podstavec s ornamentem, který podložil novým pískovcovým soklem. Kovovou práci provedla pražská firma Koubar a Vinklář. Roku 1986 pastoforium nechala rekonstruovat Kancelář prezidenta republiky. Pastoforium je dodnes součástí svatovítského pokladu a je nesmírné hodnoty. Před rokem 1918 měl údajně cenu 5 mil československých korun. Dodnes je jako relikvie v kapli sv. Václava.

Speciály

Tipy