Dějiny národa Českého - PODIVEN SLUŽEBNÍK KNÍŽETE VÁCLAVA (SVATÉHO VÁCLAVA)

4. 04 2021

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

  Jednou z nejzáhadnějších postav našich dějin od počátku je Podiven, nebo také Podivín. Prý to byl nejvěrnější sluha a přítel knížete svatého Václava. V Kristiánově Legendě o životě sv. Václava a jeho báby Ludmily se Podiven objevuje na scéně v okamžiku, kdy byl Václav ve Staré Boleslavi údajně zavražděn a družina jeho mladšího bratra Boleslava doslova rozpoutala v Čechách krvavý teror.

  Kristián doslova píše: Když po umučení slavného bojovníka Kristova, rozumí se svatého Václava, k němuž oddaně přilnuli a které kolem sebe shromáždil, aby Kristu oddaně sloužil, jednal od bezbožníků mečem pobitý, jednak rukama nespravedlivých v řece pohřbeni a ostatní po celém světě rozprchli, jeden z členů jeho družiny, jménem Podiven, když jeho pán odešel z tohoto světa ke Kristovi, uprchl k Němcům a žil tam dlouho ve vyhnanství..."

  Podle Kristiána se Podiven projevil vlastně jako zbabělec, čemuž se zas není co divit. Boleslav potřeboval upevnit svou moc, a tak fyzicky zlikvidoval nejen knížete svatého Václava, ale i jeho družinu,  Podiven tedy raději uprchl ze země, aby si vlastně zachránil holý život. Když Podiven usoudil, že se poměry v Čechách uklidnily, vrátil se do vlasti a pro jistotu se na nějaký čas začal skrývat. Později sebral odvahu a sám se rozhodl pomstít svého přítele a pána knížete svatého Václava. Chopil se meče a rychle pospíšil do domu muže, o kterém byl přesvědčen, že byl vrahem jeho pána a přítele sv. Václava, byl to údajný Hněvsa. Podiven ho podle Kristiána usmrtil, stejně tak jako Hněvsa, Tira a Tuža sv. Václava. 

  Dává nám tím Kristián ne srozuměnou, že právě Hněvsa byl vrahem knížete svatého Václava? Protože o pomstě na jiném člověku se totiž už Kristián nezmiňuje! Anebo byl Hněvsa jen vykonavatel smrti a za vraždou stál opravdu bratr knížete Václava Boleslav? Každopádně Podiven po vykonané vraždě utekl do lesa, poblíž Šáreckého údolí, jak potvrzuje Kristián, a nějaký ten čas ze tam skrýval.

  Kníže Boleslav na Podivena ale uspořádal doslova štvanici, což také možný důkaz o Boleslavově vině na smrti svého bratra. Podiven byl zanedlouho lapen a bez soudu oběšen na stromu nedaleko knížecího hradu v Praze. Proč by se kníže, který se po smrti bratra chtěl zbavit právě člověka, který byl údajně svědkem vraždy ve Staré Boleslavi? Je to snad hlavní důkaz, že Boleslav je oprávněně více jak tisíc let považován za bratrovraha? Asi ano. 

  Podivenův osud byl výstrahou pro každého, kdo by se v té době obrátil proti knížeti Boleslavovi a jeho věrným služebníkům. A jak napsal kronikář Kristián: Podiven tam visel po tři roky, ani ptáci a ani dravá zvěř, ani šelma se těla blahoslaveného Podivena nedotkla, nýbrž jeho nehty a vousy rostly dále, jeho vlasy zešedivěly až k úplné bělobě.

  Podiven byl údajně pohřben v bazilice sv. Víta, kterou dal přebudovat kníže Spytihněv II. biskupem Šebířem. A podle antropologické expertízi kostí jistého Podivína, odpočívá Podiven (Podivín) v dnešní katedrále dodnes.

  Na obrázku: Kníže svatý Václav a jeho věrný služebník a přítel Podiven sklízí obilí

 

Speciály

Tipy