Dějiny národa Českého - PODOBA KRÁLE DVOJÍHO LIDU

3. 02 2022

www.inadhled.live    Autor: Aleš Hroník

  Jiří z Poděbrad a Kunštátu

  Podle dochovaných písemných pramenů jeho podobu asi nejvěrněji přibližují dobové obrazy, na nichž spatřujeme zaoblené Jiříkovy obézní tvary. Ve staré Hasenburské kronice z 16. století vidíme u krále Jiřího z Poděbrad a Kunštátů nápadně baculaté tváře, masivní hlavu sedící na krátkém krku, tmavý hustý knír pod razantně modelovaným nosem. Podle Eneáše Piccolominiho měl král Jiří bílou, až nezdravou tvář, tmavé husté vlasy a jiskrné kulaté tmavé oči.

  Byl malý a krátký, měřil cca 155 cm, postupem času čím dál tím otylejší. Patrně se narodil s nějakou metabolickou a nám neznámou poruchou, protože od poměrně mladého věku, kolem třicítky, ho dost trápila nadměrná tlouštka. Zavalitost jeho těla rostla, až bránila v pohybu.

  Pravdou je, že král Jiří z Poděbrad žil poměrně střídmě, ale nepomáhalo to. K fyzickým výkonům ho příroda příliš nevybavila. To byl patrně důvod, proč až na výjimky osobně neválčil, neúčastnil se rytířských turnajů, které ale miloval, ale jen jako divák, a nelovil divokou zvěř. Jeho způsob života byl spíše sedavý, o to však trpělivěji usilovněji a rád v Králově Dvoře pracoval. Výkony fyzické nahrazoval výkony duševními. O tom, že byl patrně nejtlustším králem českých dějin, svědčí fakt, že už v pětatřiceti letech odřekl návštěvu v Římě, kam byl pozván přímo papežem. Chorobná obezita vedla postupně k oběhovým potížím a k otokům nohou. Na sklonku života se král Jiří z Poděbrad již nemohl hýbat a trávil dny na lůžku.

Speciály

Tipy