Dějiny národa Českého - POHŘBY PANÍ ZDISLAVY Z LEMBERKA A CHRÁM V JABLONNÉM

6. 05 2021

www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

  Paní Zdislava z Lemberka a Křižanova zemřela L.P. 1252 a její manžel Havel z Lemberka ji po její smrti pohřbil v kostele sv. Vavřince v Jablonném. O původním hrobu bohužel nemáme žádné zprávy. Pouze tradice hovoří o hrobě zahloubeném do podložního písku a vyloženém kamenným podkladem.

  První zprávu o hrobu paní Zdislavy z Lemberka podává Hájkova Česká kronika. Václav Hájek z Libočan však zaměňuje paní Zdislavu a Přibyslavu, sestru knížete Václava (svatého Václava). V roce 1596 dal Petr Stallhofer provést celkovou úpravu Zdislavina hrobu. Zedník opravil hrob, malíř neznámého jména vymaloval náhrobní kámen a kameník Tomáš vyčistil mříž kolem hrobu. Tento údaj dokládá, že hrob paní Zdislavy byl chován v náležité úctě. O železné mříži se zmiňuje ještě L.P. 1612 dominikánský mnich Vincens Sainer ve své zprávě, kterou poslal přímo do Říma papeži Pavlovi V.

  L.P. 1660 dal Jindřich Hanckel zbudovat nad hrobem Zdislavy nový náhrobek a nechal ho vyzdobit sochami paní Zdislavy z Lemberka. Taktéž i kaple byla vyzdobena 24 obrazy z jejího života, které se dochovaly dodnes. Další zmínku o hrobu Zdislavy nacházíme u Bohuslava Balbína v jeho díle Bohemia sancta (Čeští svatí) vydanou L.P. 1682... Patrně s tímto náhrobkem nebylo do konce 17. století hnuto.

  Nový majitel Jablonného hrabě Berka nechal L.P. 1698 postavit nový honosný chrám . Ten měl nahradit původní románský kostel. Stavbu vedl Petr Bianco z Litoměřic. Přes krátké přerušení, které narušila válka, byl chrám L.P. 1711 uzavřen mohutnou kopulí a dostavěn. Dva roky nato byl položen základní kámen k hlavnímu oltáři. K samotnému vysvěcení došlo až L.P. 1729. S touto stavbou pokračovala historie hrobu paní Zdislavy z Lemberka. Náhrobek zbudovaný L.P. 1660 byl L.P. 1699 rozebrán a jeho části byly složeny tak, aby po dokončení samotné stavby nového chrámu bylo možno zase znovu sestavit.

 Samotný chrám v Jablonném vyrůstal nad nad původním kostelem. Až L.P. 1731 mohly být tělesné pozůstatky Zdislavy vložené znovu do původní hrobky, kde odpočívají dodnes. L.P. 1907 byla paní Zdislava z Lemberka blahořečena . O samotné paní Zdislavě z Lemberka jsem již psal, takže toto je jen její posmrtný život od její smrti až do dnešní doby.

 

Speciály

Tipy