Dějiny národa Českého - POSLEDNÍ KORUNOVANÝ ČESKÝ KRÁL FERDINAND V. DOBROTIVÝ

30. 06 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Nástupcem císaře a krále Františka se stal jeho prvorozený syn Ferdinand-jako císař rakouský se psal Ferdinand I., jako český král a uherský král Ferdinand V. V době otcovy smrti 2. března L.P. 1835 mu bylo 42let. Byl těžce nemocný (epilepsie), slaboduchý, bez vůle a neschopný práce. Vladařské povinnosti za něho obstarávala státní konfese, kterou řídil jeho strýc, arcivévoda Ludvík. Ferdinand již za otcova života přijal uherskou korunu a po jeho náhlé smrti se dal 7. září L.P. 1836 korunovat na českého krále. Byla to tak v Českém království poslední královská korunovace.

  Král Ferdinand V. byl pro svou podporu chudých a trpících-v čemž ho také dost podporovala jeho choť Marie Anna-nazván Dobrotivý. Tato láska však patřila jen jeho osobě, nikoli tehdejšímu vládnímu zřízení. Otec císař František I. na smrtelném loži doporučil svému nástupci za hlavního rádce knížete Metternicha. Kníže Metternich si tak udržel významné postavení téměř po celou dobu vlády Ferdinanda Dobrotivého. Dalším významným členem císařské rady byl hrabě František Antonín Kolowrat Libštejský, bývalý nejvyšší purkrabí Českého království, muž pokrokových zásad a bohatý hrabě.

  Za panování Ferdinanda Dobrotivého došlo k pokroku ve dvou směrech. Za prvé byla snížena vojenská služba ze 14 let na osm let. Další byl tak zvaný Císařský patent povolující vykoupení z roboty za náhradu placenou vrchnostem. Dalším významným mužem té doby byl hrabě Karel Chotek, iniciátor stavby prvního řetězového mostu v Praze, ale i jiných staveb důležitých pro veřejný života.

  Na stavovské sněmu L.P. 1845., který se konal v Praze, padl požadavek jmenovat na všech českých gymnázií jen české profesory, tomu ale nebylo přáno, jelikož ve Francii vypukla revoluce, která zachvátila i celé Rakousko a naši zemi. To byla patrně poslední kapka pro abdikaci císaře a krále Ferdinanda V. Dne 2. prosince L.P. 1848, možná i proti své vůli, byl v Olomouci Ferdinand V. zbaven vlády a internován na Pražský hrad, jeho nástupcem se stal mladý František Josef I.

  Po nucené abdikaci trávil čas Ferdinand Dobrotivý se svou milovanou manželkou Marii Annou v Praze, kde se věnoval hlavně pěstování citrusů a ovoce, a dokonce ke stáří, když už nemohl chodit, si sám sestrojil vozík. Ferdinand Dobrotivý zemřel 29. června L.P. 1875 a dožil se 82 let.

  

Speciály

Tipy