Dějiny národa Českého - POSLEDNÍ RAKOUSKÝ CÍSAŘ A ČESKÝ KRÁL KAREL I.

24. 01 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Karel I. původně vůbec nepředpokládal, že by kdy mohl usednout na císařský trůn. Narodil se 17. srpna 1887 v Dolním Rakousku, jako syn arcivévody Otty Habsburského, mladšího bratra Františka Ferdinanda d Este. Matka Marie Josefa Saská. Karel byl původně určen pro vojenskou dráhu, vystřídal řadu posádek v Čechách a Haliči. LP. 1911 se oženil se Zitou Bourbonsko-Parmskou, s níž měl osm dětí- Otu, Adelheid, Roberta, Felixe, Karla Ludvíka, Rudolfa, Charlottu a Alžbětu.

  LP. 1914 se stal po zavraždění svého strýce Františka Ferdinanda následníkem císařského trůnu. Začátkem 1. světové války byl povýšen na polního maršálka a ujal se 20. armádního sboru, který bojoval na italské frontě, posléze byl přeložen na východní frontu do Haliče. Sám Karel I. byl pro ukončení války a uzavření kompromisního míru, který by všechny znepřátelené strany usmířil. Když se Karel I. stal císařem, propustil náčelníka štábu generála Konráda von Hötzendorl a také se na naléhání premiéra Tiszy nechal korunovat uherským králem. LP. 1917 provedl rozsáhlou amnestii a propustil přední české předáky, například Karla Kramáře a Aloise Rašína, který byl původně odsouzen k trestu smrti.

  Osobně čestný, velmi slušný a zbožný císař Karel I. se 15 října LP. 1918 pokusil proměnit rakouskou část monarchie ve spolkový stát složený z autonomních států, do kterých patřila i naše země. 22. října téhož roku se císař Karel I. sešel na vídeňském nádraží s vůdcem českých socialistů Václavem Klofáčem, který taktéž dostal od císaře milost při všeobecné amnestii. Karel I. mu oznámil plynou češtinou : dosti prolité krve vyteklo na bojišti. Prosím za mne velice, aby co se stane dál, stalo se již v míru a bez krveprolití: To byl poslední politický rozhovor, který císař měl s českou politickou špičkou.

  27. října 1918 vyslovilo Rakousko - Uhersko souhlas s podmínkami amerického prezidenta Wilsona a následující den byla v Praze vyhlášena Československá republika. Dne 11. listopadu téhož roku podepsal císař Karel I. manifest, podle něhož se vzdal všech svých vládních povinností. Poté odjel z Vídně za rodinou do Švýcarska. Je pravdou, že Karlova manželka Zita se ještě dva krát pokusila ujmout královského trůnu v Maďarsku, ale její záměr nebyl nikdy vyslyšen.

  Bývalý rakouský císař Karel I. byl nakonec deportován na ostrov v portugalské Madeiře, kde nakonec 1. dubna 1922 zemřel na zápal plic. Nebylo mu ještě ani 45 let. Jeho smrt vyvolala řadu spekulací o údajné násilné vraždě.

Speciály

Tipy