Dějiny národa Českého - POVĚSTI O BÁJNÉ KNĚŽNĚ LIBUŠI A JEJÍ VĚŠTBĚ

2. 01 2022

www.inadhled.cz  Autor. Aleš Hroník 

   Libuše provedla Přemysla celým hradem i tajnými kobkami. Zvláště jedna byla nápadně ukryta. Byla vytesána hluboko do skály a uzavřena těžkým, okovaným příkopem. V ní byly ukryty vzácné šperky, drahé kameny, šňůry korálků a jantaru, kusy zlata a stříbra.

  V zahradě na posvátném místě u sochy Perunovy v háji nad Jizerkou připravovali Přemysl a Libuše spolu nové zákony a nový řád. Když jednou s družinou staršími obhlíželi kvetoucí louky, úrodné lány v zemi české, radovali se všichni z té krásné a velké hojnosti. A vzpomínali, jak tu bylo pusto, když začali holýma rukama stavět tento hrad. Tehdy byl celý kraj zarostlý temnými lesy nebo hustými křovinami, jen divoká zvěř se tu kolem dokola proháněla.
Co práce a potu na těch polích a co jich bude ještě třeba! Vzpomínali na minulé a snili o budoucím.

  Najednou Libuše rozjasnila tváře, krásně její oči zaplanuly, upřela se do velké dálky, bílé ruce vztáhla k modravým nebesům a prorockým hlasem promluvila: Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. Za řekou Vltavou je pro ně příhodné místo. Jděte a hledejte! Naleznete člověka, který tesá práh domu. V těch místech postavte hrad a nazvěte jej Prahou: Umlkla, žár oka pohasl, věštící duch ji opustil.

  Ale mužové šli za řekou do lesů. Skutečně našli muže při práci a hned začali stavět hrad, který nazvali Prahou. Opevnili jej hlubokými příkopy, vysokými valy a sruby z dřevěných trámů. Na ochranu proti ohni a střelám ohodili dřevěné sruby hlínou, promísenou slámou. Hrad Praha vévodil Čechům vedle Vyšehradu a jeho sláva rostla, jak slavná kněžna Libuše předpověděla.

  Tato báje se patrně tak, jak ji dnes píši, neodehrála a možná, že ani žádná Libuše neexistovala, ale Praha tu dnes stojí dodnes. Ať už toto město vzniklo jakkoli, tak jeho sláva a hlavně krása je opravdu věhlasná a doufejme že bude věčná. Nenechme ji nikdy pohasnout, ať už nám hrozí cokoli a odkudkoli.

Na obrázcích: Kněžna Libuše a její věštba o slavném městě Praze a pohled na Prahu.

Speciály

Tipy