Dějiny národa Českého - PRAŽSKÉ SKVOSTY V DOBĚ KRÁLE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO

28. 03 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Do období panování českého krále Vladislava II, Jagellonského spadá vznik několika významných a krásných staveb v našem hlavním městě, přitom to je technicky odvážná pozdně gotická architektura. V Praze se za vlády krále Vladislava II. Jagellonského budovalo a renovovalo kdeco, avšak se střídavými úspěchy. Chybělo to hlavní, peníze, a také tvůrčí individuality. Vysoko nad průměr k evropské špičce, dorostli vlastně jen dva architekti a umělci té doby. Byl to zejména Matyáš Rejsek z Prostějova, který se narodil patrně LP. 1445 a zemřel LP. 1506, a náš velmi známý a v evropském měřítku uznávaný Benedikt Rejt z Pistova, který se narodil LP. 1454 a zemřel LP. 1534.

  Český král Vladislav II. Jagellonský oba stavitele a architekty velmi zaměstnával, ale učinil tak se svou charakteristickou nedůstojností, jak píší steré legendy: Vladislav II. rád mnoho nových věcí započal, ale některé však nikdy nedokončil. A tak skvosty krásné Vladislavské gotiky vyrostly spíše z vnitřní energie samotných stavitelů, než-li zásluhou samotného panovníka. V čemž se Vladislav II. třeba výrazně lišil od stavebního ruchu za Otce vlasti (Karla IV.) Kde všude se tedy v Praze budovalo?

  Především se renovoval královský palác Pražského hradu a zdokonalovalo se jeho opevnění. Obě velké stavební akce řídil mistr Benedikt Rejd. Později jen na krátkou dobu ožila dostavba katedrály sv. Víta, která z dob Václava IV. byla ukončena jakousi přepažovací zdí. Následně po této nedokončené akce začalo se s výstavbou Prašné brány. Na Staroměstském náměstí byl upravován orloj, tato akce se dokončila kolem LP. 1490. Taktéž vyrostla jižní věž Týnského chrámu a zvonice kostela sv. Jindřicha v dnešní Jindřišské ulici. Obnovena byla také Pinkasova synagóga a novou podobu dostala i Husova Kaple betlémská.

  Za syna Vladislava II. Jagellonského se velmi nákladně opravovala i Novoměstská radnice, na dnešním Karlově náměstí. Tato přestavba spolu s Ludvíkovým křídlem byla ale za panování mladého krále Ludvíka Jagellonského ojedinělá.

  Patrně největší a nejrozsáhlejší stavbou v době krále Vladislava II. byl Vladislavský sál na Pražském hradě. Dodnes se zde odehrává Inaugurace halvy státu, v tomto případě prezidenta. Poslední co Vladislav II. před svou smrtí stihl, byla oratoř v chrámu sv. Víta. I tak ale po sobě tento panovník zanechal mnoho krásných památek, které dodnes Prahu přímo zdobí a jsou lákadlem pro turisty.

Speciály

Tipy