Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. - 1.díl

29. 09 2021

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Díl první. Slavný válečník Přemysl I. Otakar.

  Přemysl Otakar I., původně vlastně jen Přemysl, byl nejstarším synem českého krále Vladislava I. a jeho druhé manželky Judity Durynské. Narodil se patrně L.P. 1155 a po vynuceném odchodu jeho otce z Čech se musel L.P. 1175 také odebrat do ciziny. Útočiště našel v Míšni u rodu Wittinů. Zde se také L.P. 1178 oženil se zhruba stejně starou Adlétou, dcerou Oty Bohatého, míšenského markraběte.

  Tento sňatek se zřejmě odehrál proti vůli otce nevěsty a jeho rodiny, jak o tom svědčí okolnost, že se obešel bez obvyklých věnných smluv a novomanželé nedostali do společného života žádný majetek. Přemyslovi a Adlétě se za dvacet let jejich společného manželství narodil syn Vratislav a dcery Markéta, která se pod jménem Dagmar stala dokonce dánskou královnou, dále Božislava a Hedvika.

  Do Čech se Přemysl mohl vrátit až na sklonku L.P. 1179, kdy si knížecí stolec znovu vydobyl jeho nevlastní bratr Bedřich. Bedřich využil Přemysla a jeho válečné schopnosti. Vždyť to byl právě Přemysl, který 10. prosince L.P. 1185 pomohl Bedřichovi v bitvě u Loděnic na Moravě porazit tehdy panujícího Konráda II.Otu. Znovu na sebe upozornil Přemysl L.P. 1191, kdy spolu s biskupem Jindřichem Břetislavem vedl vzpouru proti slabému knížeti Václavovi II. Římský císař Jindřich VI. mu po této události udělil Čechy v léno. Přemysla to mělo stát patrně 6000 hřiven stříbra.

  Ctižádostivý a tehdy již silný Přemysl Otakar I. tak L.P. 1192 poprvé usedl na český knížecí stolec. Když však v srpnu téhož roku vojensky vypomohl svému příbuznému Albrechtovi z Bogenu a vpadl do Bavor, vážně tím ohrozil císařovi zájmy. Navíc se mu ani nějak nenamáhal vyplatit slíbenou částku 6000 hřiven stříbra. Není proto divu, že ho císař Jindřich VI. zbavil knížecího stolce.

  Biskup Jindřich Břetislav se tehdy okamžitě vydal s císařovou vojenskou pomocí do Čech. Přemysl Otakar I. mu vyrazil vstříc. K bitvě, k níž mělo dojít u Zdic na Berounsku, však nikdy nedošlo. Čeští páni opustili Přemysla Otakara I., rychle přeběhli do tábora biskupova a svržený kníže musel znovu utíkat do vyhnanství. A knížetem byl zvolen biskup Jindřich Břetislav.

  V květnu L.P. 1197 opět přitáhl Přemysl Otakar I. do Čech a pokusil se svrhnout knížete-biskupa Jindřicha Břetislava. Poměrně snadno se dostal k Praze, ale jeho pokus o její dobytí zcela ztroskotal. O měsíc později v Chebu zemřel Jindřich Břetislav a čeští velmoži obávající se Přemyslovy pomsty za bitvu u Zdic zvolili knížetem mladšího Přemyslova bratra Vladislava Jindřicha. Přemyslovi nezbylo nic jiného než se znovu pokusit dobýt knížecí stolec mečem.

  V listopadu L.P. 1197 vytáhla jeho početná družina do Čech, ale k bitvě nedošlo, oba bratři se usmířili. Vladislav Jindřich ustoupil Přemyslovi a sám si nechal jen Moravu. Tato událost byla v době Přemyslovců zcela ojedinělá.

Konec první části..

Na obrázku: Přemysl Otakar I. v klášteře sv. Jiří.

Speciály

Tipy