Dějiny národa Českého - SEZNAM PRAŽSKÝCH BISKUPŮ

11. 11 2021

www,inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník 

Dětmar Sas : 973-982
Vojtěch Slavníkovec : 982-997
Kristián 997-998
Thidag 998-1017
Ekkard 1017-1023
Hyza 1023-1030
Šebíř 1030-1067
Jaromír 1068-1090
Kosmas 1090-1098
Heřman 1099-1122
Jan I. 1134-1139
Sylvestr 1139-1140 (odstoupil)
Ota 1140-1167
Gotpold 1169
Fridrich (Bedřich) 1169-1179
Valentin 1179-1182
Jindřich Břetislav 1182-1197
Daniel II 1197-1214
Ondřej 1215-1232
Pelhřim z Vartenberka 1223-1226
Budislav ze Švamberka 12361240
Mikuláš z Újezda 1240-1258
Jan III, z Dražic 1258-1278
Tobiáš z Bechyně 1278-1305
Řehoř Zajíc z Valdeka 1296-1301 biskupské schizma
Jan IV. z Dražic 1301-1343
Arnošt z Pardubic 1343-1344
Arnošt z Pardubic od roku 1344 první pražský arcibiskup.

Speciály

Tipy