Dějiny národa Českého - SLAVNÍKOVCI - VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÉHO RODU

22. 05 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Libice, hlavní sídlo mocenského rodu východočeských Slavníkovců, se stala místem kruté hromadné vraždy, jaká dosud v Čechác neměla obdoby. Český kníže Boleslav II., se rozhodl násilím připojit ůzemí Libice a zničit konkurenční rod. Tato událost se stala 28. září 995, na svátek svatého Václava, šedesát let předtím zavražděného na příkaz Boleslavova otce Boleslava I.

  Případ slavníkovského sídla na LIbici byl dobře načasován a útočníci si byli jisti vítězstvím. Rod Slavníkovců v Čechách ovládal rozsáhlé území na východě Čech, zatímco Přemyslovci měli pod kontrolou Střední Čechy, Západní Čechy, Severní Čechy a Prahu. Slavníkovci pocházeli z rodu Charvátů a Zličanů, kteří dávno předtím ovládali hradiště Libice. Zakladatel rodu Slavníkovců kníže Slavník zemřel LP 981 a byl patrně spřízněn s Přemyslovci. Jeho manželkou byla Střežislava, což byla sestra knížete Václava a Boleslava I. Patrně se jednalo o dynastický sňatek.

  Problémy nastaly ve chvíli, kdy se Slavníkův vzdělaný syn Vojtěch stal druhým pražským biskupem, tehdy nejvyšším představitelem křestanského duchovenstva v Čechách. Mezi knížetem Boleslavem II. a biskupem Vojtěchem brzy propukly sváry. Vojtěch totiž nehodlal tolerovat obchod s otroky, který byl po zavraždění knížete Václava (svatého Václava) v pražském podhradí, tedy na Staroměstském náměstí, obnoven. Konflikt vyvrcholil Vojtěchovým odchodem z Čech do Říma LP 992. Až na žádost Boleslava II. se vrátil zpět.

  Po smrti knížete Slavníka na Libici nastoupil jeho nejstarší syn Soběslav. Není sice známo, k jakým konfliktům mezi Slavníkovci a Přemyslovci později došlo, ale biskup Vojtěch zřejmě svými spory napětí mezi oběma rody zvyšoval. Patrně největší zlost měl kníže Boleslav II., když začal Slavníkovec Soběbor razit vlastní mince, což bylo považováno za akt bohatství a nezávislosti. Po vojenském zásahu, tedy vyvraždění, se slavníkovské území ocitlo bez ochrany, většina obyvatel byla vyvražděna a jediní, kdo se zachránili, byli Vojtěch, Radim, a Soběbor, který byl za hranicemi, když pomáhal císaři v boji proti pohanům. Tímto aktem fakticky vymřel rod Slavníkovců.

Speciály

Tipy