Dějiny národa Českého - SMRT KRÁLE LADISLAVA HABSBURSKÉHO (POHROBKA)

31. 01 2022

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník.

   Stalo se v tu neděli po sv. Alžbětě (20 listopadu LP. 1457), že český král Ladislav křtil dítě na hradě u sv. Václava panu Zděnkovi z Konopiště. A tu neděli, když k večeru odjížděl z Hradu do Prahy, a hned jeho hlava zabolí. Druhý den v pondělí vyvrhle se jemu dvě hlíze, a on jejich tajil pro hanbu svou, i kázal k sobě svým lékařům. A jeden ohledav jemu ruku řekl: králi neškodí nic, a druhý lékař pozdřev krále za ruku, i řekl: králi, zle se máš. I dali jemu medicínu neznámou a nakonec pouštěli jemu krev. A tak leže v mdlobách tento krásný mládenec, jenž byl velmi mladý, vypustil duši v tu středu dne sv. Klimenta (23. listopadu LP. 1457).

  Toto je autentický záznam, který nám do dnešních časů zanechal jeden z kronikářů, který byl přítomný v den smrti mladého sedmnáctiletého krále.

  Královu onemocnění předcházely podivné události. Znovu se prý, alespoň podle kronikářů, na nebi ukazovala různá znamení, někteří hovořili o kometě "barvy krve" a údajně také lvi v královském zvěřinci na Pražském hradě celou noc podrážděně řvali. Sedmnáctiletý panovník, když cítil, že umírá, nechá k sobě povolat zemského správce Jiřího z Poděbrad, aby se s ním jako s velkým přítelem sám rozloučil. 23. listopadu LP. 1457 mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední ve zdech Králova dvora vydechl Ladislav Habsburský naposledy. 

  Zpráva o králově smrti vyvolala po celé Praze, ale i po celém království velké pozdvižení. Nikdo nemohl uvěřit, že ten krásný a mladý mládenec s dlouhými plavými vlasy a s andělskou tváří už není mezi živými. Hned následující den po Ladislavově skonu nařídil zemský správce Jiří z Poděbrad vystavit rakev s jeho tělem v chrámu sv. Víta na hradě Pražském, aby každý mohl se přesvědčit, že král je opravdu mrtev. Mnohým přítomným neuniklo, že se na Ladislavově tváři objevily podivné černé skvrny. Stejně tak každý, kdo krále blíže poznal, nemohl nezaznamenat jeho posmrtně nápadně nadmuté břicho.

Ještě větší podezření vyvolávala skutečnost, že králův pohřeb se konal už druhý den, tedy třetí den po jeho smrti. Proč? Co tím rychlým pochováním zemský správce sledoval? Navíc prý lékaři a ranhojiči odmítali krále balzamovat. Z jakého důvodu? Prý se podle kronikáře vyděsili králova zčernalého obličeje a temných skvrn na jeho těle. Jejich péče o o mrtvolu krále se omezila jen na nalíčení tváří. Samotný pohřební průvod byl zkrácen.

  Rakev s Ladislavovým tělem vezli z Králova dvora přes Staré Město a Karlův most a pak vzhůru Malou Stranou na Pražský hrad. Lékaři posléze vydali oficiální zprávu, že mladý český král Ladislav Habsburský patrně zemřel na morovou epidemii, která ale v té době v české zemi nebyla. Dnes se antropologové přiklánějí k názoru, že Ladislav zemřel na masivní leukemii, která byla velmi zákeřná a samozřejmě velmi rychlá. Ladislav Pohrobek je dodnes pohřben v kryptě chrámu sv. Víta v Praze.

Speciály

Tipy