Dějiny národa Českého - STARÁ BOLESLAV A SVATÝ VÁCLAV

27. 09 2021

 www.inadhled.cz Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   O původu tohoto prastarého knížecího sídla Přemyslovců víme jen to, že zpočátku bylo jedním z důležitých hradišť přemyslovských držav ve Středních Čechách a území českých knížat mělo chránit od východu. Archeologicky se datuje vznik sídla na počátek desátého století, pravděpodobně za panování knížete Spytihněva I. Není ovšem vyloučeno ani to, že hradiště ve Staré Boleslavi bylo založeno již mnohem dříve a Spytihněv se pustil jen do rozsáhlejší přestavby. Také se domníváme, že staroboleslavské hradiště sloužilo jako úděl mladšímu bratrovi Spytihněva Vratislavovi a jeho ženě Drahomíře.

  Od samého počátku bylo hradiště obranou pevností chráněnou mohutnými valy a vedle knížecího sídla v Praze sloužilo také jako místo, kde se čas od času scházely sněmy knížecích předáků. Kdo ho vlastně založil, již není známo. Je zcela jisté, že za panování knížete Václava (sv. Václava) na hradišti sídlil Václavův (snad mladší bratr) Boleslav a za jeho doby byl postaven románský kostelík sv. Kosmy a Damiána. Archeologické nálezy potvrdily, že knížecí dvorec na staroboleslavském hradišti měl již kamenné hradby.

  V centru samotného hradiště byl kostelík sv. Kosmy a Damiána, jehož existenci potvrzuje Kristiánova legenda. Ze stavby se bohužel nic nezanechalo, snad je i možné, že kostelík byl dřevěný, na jehož místě pak v letech 1042-1046 český kníže Břetislav I. nechal postavit románskou baziliku sv. Václava. Dokonce na místě kde byl údajné samotný kníže Václav zavražděn.

  Dodnes není zcela jisté, zda byl Boleslav (pozdější český kníže Boleslav I.) skutečné strůjcem spiknutí proti svému vládnoucímu bratrovi Václavovi. A kdy se vlastně vražda odehrála. Legendy se shodují jen na dni, tedy pondělí 28. září, buď 929 nebo 935.

  Ze Staré Boleslavi se stalo druhé kultovní centrum českého světce (hlavní centrum svatováclavského kultu bylo ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě). Stará Boleslav se stala městem, které vždy koncem září vítá poutníky svatováclavských slavností, jejichž tradice byla po roce 1989 důstojně oživena. Dnes si připomeneme tento svátek, který byl uznán jako státní svátek. Bohužel řada lidí, ale i dětí nemá ani tušení kdo to vlastně sv. Václav byl, a proč slavíme 28. září jako den Svatého Václava a den České státnosti. Buďte Bohu a Svatému Václavu chvála.

Na obrázku pod kostel sv. Václava a kostel sv. Klementa. Údajně v těchto místech byl vévoda Václav zavražděn. 28. září L.P. 929 nebo 935.

Speciály

Tipy