Dějiny národa Českého - STAROPRAŽSKÉ LEGENDY: ROTUNDA SVATÉHO VÍTA

3. 08 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Když svatý Václav obdržel od německého krále Jindřicha Ptáčníka paži svatého Víta, umínil si, že založí k poctě tohoto svatého mučedníka kostel v centru Pražského hradu. Původní chrám svatého Víta byl ovšem neveliký, ale přece jen převyšoval v první polovině 10. století všechny dosavadní kostely v té době stojící, a to jak Bořivojův kostel Panny Marie, tak i Vratislavův svatého Jiří. Kde vlastně stával kostel svatého Víta, nám ukazují vykopávky na třetím hradním nádvoří.

  Základy rotundy sv. Víta byly objeveny v nynější křížové lodi, nedaleko kaple sv. Václava . Byla to stavba kulatá, a dost podobná kapli svatého kříže v ulici Karolíny Světlé, ale jistě více prostornější a vzdušnější. Patrně někde poblíž stával i kamenný knížecí stolec. V rotundě sv. Víta bylo později uloženo tělo jak sv. Václava tak i druhého biskupa Pražského Vojtěcha Slavníkovce.

  Pověst vypravuje i o tom, jak chrám založený svatým Václavem byl posvěcen. Když kníže svatý Václav dostavěl rotundu sv. Víta, přál si ze srdce, aby také co nejdříve byl posvěcen. Protože Čechy tehdy patřily pod pravomoc řezenského biskupství, požádal svatý kníže tamního biskupa Tuta, aby co nejrychleji přijel do Prahy a posvětil nový chrám. Ale biskup už byl stařeček nad hrobem, a proto stále cestu odkládal.

  Konečně na mnohé prosby přece biskup přijel, aby vyplnil přání svatého knížete Václava. Sotva však vyšel v slavném průvodu z knížecího paláce (který stál patrně, tam kde dnes stojí Vladislavská sál), aby započal se svěcením, objevil se na modré obloze obláček jako utkaný ze stříbra a drobný déšť se začal snášet na nový chrám. A tu biskup Tuta, obrátil se ke knížeti svatému Václavovu, a pravil: Milý synu, proč jsi mne volal zbytečně do Čech, abych vážil tu dalekou cestu? Hle, Bůh sám mne předešel a kostel tvůj svou nebeskou rosou posvětil!   Vždyť jisté je že chrám tvůj bude na věky věků lidu nejdražší a nejmilejší ze všech chrámů ve tvé krásné zemi.

  A měl pravdu, rotunda svatého Víta zde sice již nestojí, ale přesto je základem katedrály, kterou dal postavit Karel Lucemburský hlásící se k odkazu knížete a mučedníka sv. Václava. Chrám je dodnes lidu českému opravdu nejvzácnější. Prorocká slova biskupa Tuta, se naplnila do posledního písmene.Neboť když svatý kníže byl svým bratrem zavražděn, jeho tělo bylo tu pochováno, lid putoval z široka daleka do svatyně ne Hradě aby uctil památku svatého Václava a poklonil se tu i bohu, jenž čelí veliké zázraky na tomto světě.

 A tak prosím za všechny s české země, opatruj tuto svatyni a hrob mučedníka Václava. Rotunda sv. Víta se patrně započala stavět L.P. 924, nebo 926.

Na obrázku: náhrobek sv. Václava

Speciály

Tipy