Dějiny národa Českého - STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC (Vladislavský sál)

31. 10 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Součástí areálu Pražského hradu je kromě chrámu sv. Víta, Španělského sálu a několika dochovaných sakrálních staveb i královský palác, který má dnes název Vladislavský sál. Jeho historie díky archeologickým výzkumům sahá patrně do konce 9. století, kdy byl ale knížecí palác dřevěný. Podle všeho byl již za knížat Bořivoje I. a Spytihněva I. zakončen dřevěným ohrazením. Teprve na konci vlády knížete Soběslava I. byl celý areál královského paláce i s opevněním kamenný. Kamenné ohrazení bylo započato LP 1135 Soběslavem I. Dokončeno bylo až druhým českým králem Vladislavem I., někdy okolo LP 1170.

  Díky požáru LP 1303., který se táhl z jižní části podhradí, vyhořel i královský palác. Jan Lucemburský tak musel palác přebudovat. Jeho obnovení bylo financováno ze stříbrných dolů v Kutné hoře. Urbanistický projekt přestavby dokončil až mladý v té době ještě moravský markrabě Karel (budoucí císař Karel IV.) Karel pamatoval i na sakrální stavbu, kruhovou kapli, která byla součástí starého královského paláce. Po smrti císaře a krále Karla IV. se do prací na přebudování pustil i jeho syn Václav IV., který královský palác výrazně rozšířil hlavně na západní část. Tohoto úkolu se zhostil jednak mistr Petr Parléř a jednak jeho synovec Jan Parléř. Stopa kamennické rodiny Parléřů je na dochovaných zbytků starého královského paláce pod dnešní Vladislavským sálem dodnes vidět.

  Nástupem husitské revoluce byl královský palác dosti poničen. K jeho opravení došlo až díky Zikmundovi Lucemburskému. Starý královský palác měl na Starém městě Pražském konkurenci. Václav IV. dal totiž vystavět nový královský palác, který se nacházel na dnešním Náměstí Republiky. Místo něho ale tam dnes již stojí Obecní dům.

  Až teprve s nástupem Jagellonce Vladislava II. se celý královský dvůr vrátil zpět na Hradčeny do starého královského paláce, a to někdy okolo LP 1483. O šest let později král Vladislav II. Jagellonský započal s velkou přestavbou paláce. Nad zbytky starého královského paláce se započal budovat Vladislavský sál, který měl být honosným místem českých králů. Práce na stavbě byla dokončena až za Vladislavova syna Ludvíka Jagellonského tkzv. Ludvíkovým křídlem. Byl zde zbudován i úřad královské kanceláře, kde za dob Habsburků působil královský místodržící. Je pravdou, že LP 1541 palác poničil požár, ale naštestí to nebylo tak výrazné jako za krále Jana Lucemburského LP 1303.

  Dnes se ve Valdislavském sále, tedy nad místem, kde stával starý královský palác, odehrává prezidentská inaugurace, která je vlastně na způsob korunovace českého panovníka. Ještě bych chtěl na závěr napsat, že za dob stavovského povstání se zde odehrála 3.pražská defenestrace, kde byl z okna královské kanceláře 23. května LP 1618 vyhozen jadnak Vilém Slavata, a jednak Jaroslav Bořita spolu s písařem Filipem Fabriciem. Dnes je budova Vladislavského sálu a královského paláce pod ním hojně navštěvována turisty a je součástí celého areálu Pražského hradu.